Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

ICT Union

Tunnusnumber registris: 89356923285-29
Registreerimise kuupäev: 26.02.10 21:19:13

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 27.02.14 11:01:03
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27.02.14 11:01:03


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: ICT Union
Akronüüm: ICTU
Õiguslik vorm: Czech national association of ICT industry
Veebisait: http://www.ictu.cz

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Petr Kuchař
Ametikoht: board member

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Petr Kuchař
Ametikoht: board member

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 25a/3269 K Červenému dvoru 
130 00 Praha 3
TŠEHHI VABARIIK
Telefoninumber: (+420) 222 582 880
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: We have no office in Brussels, yet.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: ICT Union (former name SPIS)

The ICT Union (ICTU) was created by joining a SPIS (Association for Information Society) and APVTS (Association of the Public Telecommunications Operators) in January 2010.

SPIS was founded in March 1998 as a professional organization of enterprises operating in the information and communication technology (ICT) sector. Its chief objective is to create an information society based on knowledge and innovation. The Association champions the importance of modern information technology as a fundamental tool for building an efficient public administration system, a prerequisite for the full integration of the Czech Republic into European structures and essential for increasing the competitive strength of the Czech economy.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


no text

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Infoühiskond
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.