Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Kellogg Company

Identifikavimo numeris Registre: 89352824072-19
Registracijos data: 27/08/2010 12:57:57

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 21/04/2015 16:05:35
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 21/04/2015 16:05:35
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 21/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Kellogg Company

Kellogg Europe Trading LTD

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Kellogg Building
Lakeshore Drive, Airside Business Park
County Dublin Swords,
AIRIJA

(+353) 1 8830600

    Teisiškai atsakingas asmuo

Chris Hood

President Kellogg Europe

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Christopher Garza

Director Public and Regulatory Affairs

    Tikslai ir uždaviniai

Kellogg Company is a leading producer of ready-to-eat cereals and convenience foods. Leading brands in Europe include Kellogg's Corn Flakes, Special K cereals. Convenience and snack products include Pringles, Pop Tart toaster pastries, Nutri-Grain morning bars as well as Frosties, Coco Pops and Smacks Cereal and Milk bars. 2014 global sales reached just over $14 billion. Kellogg’s employs around 33,000 people world-wide, currently manufactures products in 20 countries and markets in more than 160. Please consult our internet site www.kelloggcompany.com for more information.

 • Europos
 • pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

General Food Law
Food Information to Consumers (implementation)
Country of Origin labelling
Nutrition and health claims
Food Safety (food improvement agents, contaminants)
Circular Economy Package
Waste Framework Directive
Packaging and Packaging Waste Directive
CAP implementation and market management
B2B voluntary framework on supply chain relations

Kellogg Europe Breakfast Club Roundtable debates & Newsletter on topical policy issues and company initiatives


 

Non

Non

EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health (though FoodDrinkEurpoe delegation)

Non

Non

EU policies related to the fields of interest listed below, in particular food legislation, public health, agriculture, trade, environmental policy, sustainable consumption & production, advertising and marketing, external trade, corporate responsibility, internal market

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 3  

3

3

European Public Affairs Office of 3 full-time employees. In addition occasional ad hoc engagement of company regulatory experts on specific issues.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
James EDE 03/07/2015 30/06/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

AIM (European Brands Association)
CEEREAL (European Breakfast Cereal Association)
CIUS (Committee of Industrial Users of Sugar)
EF&DC (European Food & Drink Council)
ESA (European Snacks Association)
FoodDrinkEurope
WFA (World Federation of Advertisers)

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € ir < 299 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

We have chosen to declare the range to ensure that we capture all costs. The estimate does not take into account industry association membership and agency services.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.