Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Scottish Fishermen's Federation

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 8934001343-93
Data Reġistrazzjoni: 28/08/2008 11:04:22

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 11/08/2014 15:19:58
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 11/08/2014 15:19:58


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Scottish Fishermen's Federation
Akronimu: SFF
Statut legali: Trade Association
Websajt: http://www.sff.co.uk

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Bertie Armstrong
Kariga: Chief Executive

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Bertie Armstrong
Kariga: Chief Executive

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 24 Rubislaw Terrace 
Aberdeen AB10 1XE
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+01224) 646944
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • sotto-nazzjonali
  • Nazzjonali
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 20
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Sajd u akkwakultura

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Europeche
NS AC
NWW AC
LD AC
Pelagic AC

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 7750000  € et < 8000000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 190,000 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

£153k - European Fisheries Fund - Measures of Common Interest Grant awarded May 2013 for Personal Floatation Device Project. This is the Grant referred to in 3 above.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.