Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Scottish Fishermen's Federation

Identifikavimo numeris Registre: 8934001343-93
Registracijos data: 28/08/2008 11:04:22

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 23/04/2015 15:03:51
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 23/04/2015 15:03:51
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 23/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Scottish Fishermen's Federation

SFF

Trade Association

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Rubislaw Terrace, 24
AB10 1XE Aberdeen
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+01224)646944

    Teisiškai atsakingas asmuo

Bertie Armstrong

Chief Executive

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Bertie Armstrong

Chief Executive

    Tikslai ir uždaviniai

SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.

  • Europos
  • valstybės
  • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Fisheries - Fish Catching Sector


 

Non

Non

Non

Non

Non

SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 4   75%: 4  

8

7

4 Policy Staff
4 Admin Staff

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Transeuropiniai tinklai
  • Užimtumas ir socialiniai reikalai
  • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Anglo Scottish Fishermen's Association
Mallaig & North West Fishermen's Association
Fishing Vessel Owners & Agents Association
Clyde Fishermen's Association
Scallop Association
Shetland Fishermen's Association
Scottish Pelagic Fishermen's Association
Scottish Whitefish Fishermen's Associaton
Orkney Fisheries Association

Europeche
NS AC
NWW AC
LD AC
Pelagic AC

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

0 €

European Fisheries Fund - Measures of Common Interest Grant - Marine Scotland

190 000 €

European Fisheries Fund - Measures of Common Interest Grant - Marine Scotland

£153k - European Fisheries Fund - Measures of Common Interest Grant awarded May 2013 for Personal Floatation Device Project. This is the Grant referred to in 3 above.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.