Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Scottish Fishermen's Federation

Tunnistenumero rekisterissä: 8934001343-93
Rekisteröintipäivä: 28.8.2008 11:04:22

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 11.8.2014 15:19:58
Edellinen vuotuinen päivitys: 11.8.2014 15:19:58


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Scottish Fishermen's Federation
Lyhenne: SFF
Organisaation oikeudellinen muoto: Trade Association
Internet-osoite: http://www.sff.co.uk

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Bertie Armstrong
Tehtävä organisaatiossa: Chief Executive

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Bertie Armstrong
Tehtävä organisaatiossa: Chief Executive

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rubislaw Terrace  24
AB10 1XE Aberdeen
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+01224) 646944
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • alueellisia
  • kansallisia
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 20
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Kalastus ja vesiviljely

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Europeche
NS AC
NWW AC
LD AC
Pelagic AC

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 7750000  € - < 8000000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 190 000 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

£153k - European Fisheries Fund - Measures of Common Interest Grant awarded May 2013 for Personal Floatation Device Project. This is the Grant referred to in 3 above.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.