Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Scottish Fishermen's Federation

Αριθμός μητρώου: 8934001343-93
ημερομηνία της εγγραφής: 28/08/2008 11:04:22

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 02/10/2014 10:45:05
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 11/08/2014 15:19:58

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Scottish Fishermen's Federation

SFF

Trade Association

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rubislaw Terrace, 24
AB10 1XE Aberdeen
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+01224) 646944

(+) 

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Bertie Armstrong

Chief Executive

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Bertie Armstrong

Chief Executive

    Στόχοι και αποστολή

SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου
  • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

20

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

    Μέλη

Europeche
NS AC
NWW AC
LD AC
Pelagic AC

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 700.000  € και < 800.000  €

0 €

190.000 €

£153k - European Fisheries Fund - Measures of Common Interest Grant awarded May 2013 for Personal Floatation Device Project. This is the Grant referred to in 3 above.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.