Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Scottish Fishermen's Federation

Αριθμός μητρώου: 8934001343-93
ημερομηνία της εγγραφής: 28/08/2008 11:04:22

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 23/04/2015 15:03:51
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 23/04/2015 15:03:51
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 23/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Scottish Fishermen's Federation

SFF

Trade Association

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rubislaw Terrace, 24
AB10 1XE Aberdeen
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+01224) 646944

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Bertie Armstrong

Chief Executive

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Bertie Armstrong

Chief Executive

    Στόχοι και αποστολή

SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου
  • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Fisheries - Fish Catching Sector


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 4   75%: 4  

8

7

4 Policy Staff
4 Admin Staff

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
  • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
  • Διευρωπαϊκά δίκτυα

    Μέλη

Anglo Scottish Fishermen's Association
Mallaig & North West Fishermen's Association
Fishing Vessel Owners & Agents Association
Clyde Fishermen's Association
Scallop Association
Shetland Fishermen's Association
Scottish Pelagic Fishermen's Association
Scottish Whitefish Fishermen's Associaton
Orkney Fisheries Association

Europeche
NS AC
NWW AC
LD AC
Pelagic AC

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

0 €

European Fisheries Fund - Measures of Common Interest Grant - Marine Scotland

190.000 €

European Fisheries Fund - Measures of Common Interest Grant - Marine Scotland

£153k - European Fisheries Fund - Measures of Common Interest Grant awarded May 2013 for Personal Floatation Device Project. This is the Grant referred to in 3 above.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.