Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Scottish Fishermen's Federation

Identifikační číslo v rejstříku: 8934001343-93
Datum registrace: 28.8.08 11:04:22

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 2.10.14 10:45:05
Datum poslední roční aktualizace je 11.8.14 15:19:58


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Scottish Fishermen's Federation
Zkratka: SFF
Právní forma Trade Association
Internetové stránky: http://www.sff.co.uk

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Bertie Armstrong
Funkce: Chief Executive

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Bertie Armstrong
Funkce: Chief Executive

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rubislaw Terrace  24
AB10 1XE Aberdeen
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Telefon: (+01224) 646944
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • místní či regionální
  • celostátní
  • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 20
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Rybolov a akvakultura

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Europeche
NS AC
NWW AC
LD AC
Pelagic AC

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 700000  € a < 800000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 190 000 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

£153k - European Fisheries Fund - Measures of Common Interest Grant awarded May 2013 for Personal Floatation Device Project. This is the Grant referred to in 3 above.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.