Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Scottish Fishermen's Federation

Identifikační číslo v rejstříku: 8934001343-93
Datum registrace: 28/08/2008 11:04:22

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 23/04/2015 15:03:51
Datum poslední roční aktualizace je: 23/04/2015 15:03:51
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 23/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Scottish Fishermen's Federation

SFF

Trade Association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Rubislaw Terrace, 24
AB10 1XE Aberdeen
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+01224) 646944

    Osoba s právní odpovědností

pan  Bertie Armstrong

Chief Executive

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Bertie Armstrong

Chief Executive

    Cíle a úkoly

SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.

  • evropské
  • celostátní
  • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Fisheries - Fish Catching Sector


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 4   75%: 4  

8

7

4 Policy Staff
4 Admin Staff

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Rybolov a akvakultura
  • Transevropské sítě
  • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

Anglo Scottish Fishermen's Association
Mallaig & North West Fishermen's Association
Fishing Vessel Owners & Agents Association
Clyde Fishermen's Association
Scallop Association
Shetland Fishermen's Association
Scottish Pelagic Fishermen's Association
Scottish Whitefish Fishermen's Associaton
Orkney Fisheries Association

Europeche
NS AC
NWW AC
LD AC
Pelagic AC

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

0 €

European Fisheries Fund - Measures of Common Interest Grant - Marine Scotland

190 000 €

European Fisheries Fund - Measures of Common Interest Grant - Marine Scotland

£153k - European Fisheries Fund - Measures of Common Interest Grant awarded May 2013 for Personal Floatation Device Project. This is the Grant referred to in 3 above.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.