Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Scottish Fishermen's Federation

Identifikační číslo v rejstříku: 8934001343-93
Datum registrace: 28/08/2008 11:04:22

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 02/10/2014 10:45:05
Datum poslední roční aktualizace je: 11/08/2014 15:19:58

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Scottish Fishermen's Federation

SFF

Trade Association

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Rubislaw Terrace, 24
AB10 1XE Aberdeen
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+01224) 646944

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Bertie Armstrong

Chief Executive

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Bertie Armstrong

Chief Executive

    Cíle a úkoly

SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.

  • evropské
  • celostátní
  • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

SFF represents the interests of Scottish Fishers and the Scottish Catching Sector at Scottish, UK and EU Parliaments.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

20

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Rybolov a akvakultura

    Členství a příslušnost

Europeche
NS AC
NWW AC
LD AC
Pelagic AC

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 700 000  € a < 800 000  €

0 €

190 000 €

£153k - European Fisheries Fund - Measures of Common Interest Grant awarded May 2013 for Personal Floatation Device Project. This is the Grant referred to in 3 above.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.