Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Réseau International pour la Diversité Culturelle EUROPE

Id-nummer i registret: 89331564808-01
Registreringsdag: 16/12/2010 15:09:02

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 17/12/2013 16:59:45
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 17/12/2013 16:59:45

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Réseau International pour la Diversité Culturelle EUROPE

RIDC Europe

ASBL

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

rue des Chartreux, 19
Box: bte 12
1000 Bruxelles
BELGIEN

(+322) 7325830

(+) 

    Juridiskt ansvarig

Yvon THIEC

Président

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Yvon THIEC

Président

    Mål och uppdrag

L'association a pour objet la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelle. L’association constitue l’organe européen de l’INCD (International Network for Cultural Diversity) organisation dont le siège est basé à Ottawa (Ontario, Canada).
L’association a pour objet de contribuer au débat public relatif à la protection et à la promotion de la diversité culturelle, notamment en Europe, en établissant des réseaux entre associations et organisations culturelles, en organisant des conférences et des événements. Elle assure également le contact avec les Institutions européennes (Conseil, Commission, Parlement européen) et les organisations internationales (UNESCO, ..)

Elle assure pour ses membres une activité de lobbying, d’information et de contact sur toute question en rapport avec la diversité culturelle.

Europeiska

    Verksamhet

Programme Europe Créative
Communication aides d'Etat au cinéma
Protection du patrimoine cinématographique / groupe d'experts

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

    Medlemskap

INCD (www.incd.net)

    Ekonomiska uppgifter

01/2012  -  12/2012

< 50 000  €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.