Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Réseau International pour la Diversité Culturelle EUROPE

Id-nummer i registret: 89331564808-01
Registreringsdag: 16/12/2010 15:09:02

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 23/04/2015 17:08:56
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 23/04/2015 17:08:56
Sista dag för nästa uppdatering är den: 23/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Réseau International pour la Diversité Culturelle EUROPE

RIDC Europe

ASBL

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

rue des Chartreux, 19
Box: bte 12
1000 Bruxelles
BELGIEN

(+322) 7325830

    Juridiskt ansvarig

Yvon THIEC

Président

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Yvon THIEC

Président

    Mål och uppdrag

L'association a pour objet la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelle. L’association constitue l’organe européen de l’INCD (International Network for Cultural Diversity) organisation dont le siège est basé à Ottawa (Ontario, Canada).
L’association a pour objet de contribuer au débat public relatif à la protection et à la promotion de la diversité culturelle, notamment en Europe, en établissant des réseaux entre associations et organisations culturelles, en organisant des conférences et des événements. Elle assure également le contact avec les Institutions européennes (Conseil, Commission, Parlement européen) et les organisations internationales (UNESCO, ..)

Elle assure pour ses membres une activité de lobbying, d’information et de contact sur toute question en rapport avec la diversité culturelle.

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

Programme Europe Créative
Protection du patrimoine cinématographique / groupe d'experts


 

Nej

UNESCO

Nej

Nej

Nej

Programme Europe Créative
Communication aides d'Etat au cinéma
Protection du patrimoine cinématographique / groupe d'experts

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

    Medlemskap


INCD (www.incd.net)

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

1 000 €

 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

0 €

0 €

1 000 €

1 000 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.