Cale de navigare

Alte instrumente    Profilul entităţii înregistrate

Réseau International pour la Diversité Culturelle EUROPE

Numărul de identificare din Registru: 89331564808-01
Data înscrierii: 16/12/2010 15:09:02

Informațiile privind această entitate au fost modificate ultima dată la: 23/04/2015 17:08:56
Data ultimei actualizări anuale: 23/04/2015 17:08:56
Data-limită pentru următoarea actualizare: 23/04/2016

    Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Réseau International pour la Diversité Culturelle EUROPE

RIDC Europe

ASBL

    Secțiunea de înregistrare

III - Organizaţii neguvernamentale

Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

    Date de contact

rue des Chartreux, 19
Cutia poştală: bte 12
1000 Bruxelles
BELGIA

(+322) 7325830

    Persoana care deţine răspunderea juridică

Domnul  Yvon THIEC

Président

    Persoana responsabilă de relațiile cu UE

Domnul  Yvon THIEC

Président

    Obiective şi misiuni

L'association a pour objet la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelle. L’association constitue l’organe européen de l’INCD (International Network for Cultural Diversity) organisation dont le siège est basé à Ottawa (Ontario, Canada).
L’association a pour objet de contribuer au débat public relatif à la protection et à la promotion de la diversité culturelle, notamment en Europe, en établissant des réseaux entre associations et organisations culturelles, en organisant des conférences et des événements. Elle assure également le contact avec les Institutions européennes (Conseil, Commission, Parlement européen) et les organisations internationales (UNESCO, ..)

Elle assure pour ses membres une activité de lobbying, d’information et de contact sur toute question en rapport avec la diversité culturelle.

european

    Activități specifice care fac obiectul Registrului

Programme Europe Créative
Protection du patrimoine cinématographique / groupe d'experts


 

Nu

UNESCO

Nu

Nu

Nu

Programme Europe Créative
Communication aides d'Etat au cinéma
Protection du patrimoine cinématographique / groupe d'experts

    Numărul de persoane implicate în activitățile descrise în caseta de mai sus

25%: 1

1

0,2

    Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

    Domenii de interes

 • Afaceri economice şi financiare
 • Audiovizual şi mass-media
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Educaţie
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Piaţă internă
 • Relaţii externe
 • Societate informaţională

    Membri și afiliere


INCD (www.incd.net)

    Date financiare

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

1.000 €

 €

Nu am primit finanțare din partea instituțiilor UE în cursul ultimului exercițiu financiar încheiat.

0 €

0 €

1.000 €

1.000 €

0 €

    Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.