Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Réseau International pour la Diversité Culturelle EUROPE

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 89331564808-01
Data rejestracji: 16/12/2010 15:09:02

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 23/04/2015 17:08:56
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 23/04/2015 17:08:56
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 23/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Réseau International pour la Diversité Culturelle EUROPE

RIDC Europe

ASBL

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

rue des Chartreux, 19
Skr. poczt.: bte 12
1000 Bruxelles
BELGIA

(+322) 7325830

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Yvon THIEC

Président

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Yvon THIEC

Président

    Cele i zakres obowiązków

L'association a pour objet la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelle. L’association constitue l’organe européen de l’INCD (International Network for Cultural Diversity) organisation dont le siège est basé à Ottawa (Ontario, Canada).
L’association a pour objet de contribuer au débat public relatif à la protection et à la promotion de la diversité culturelle, notamment en Europe, en établissant des réseaux entre associations et organisations culturelles, en organisant des conférences et des événements. Elle assure également le contact avec les Institutions européennes (Conseil, Commission, Parlement européen) et les organisations internationales (UNESCO, ..)

Elle assure pour ses membres une activité de lobbying, d’information et de contact sur toute question en rapport avec la diversité culturelle.

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Programme Europe Créative
Protection du patrimoine cinématographique / groupe d'experts


 

Nie

UNESCO

Nie

Nie

Nie

Programme Europe Créative
Communication aides d'Etat au cinéma
Protection du patrimoine cinématographique / groupe d'experts

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 1

1

0,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • edukacja
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • stosunki zewnętrzne

    Członkostwo i przynależność do organizacji


INCD (www.incd.net)

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

1 000 €

 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

0 €

0 €

1 000 €

1 000 €

0 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.