Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Réseau International pour la Diversité Culturelle EUROPE

Tunnusnumber registris: 89331564808-01
Registreerimise kuupäev: 16.12.10 15:09:02

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 17.12.13 16:59:45
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17.12.13 16:59:45


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Réseau International pour la Diversité Culturelle EUROPE
Akronüüm: RIDC Europe
Õiguslik vorm: ASBL
Veebisait:

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Yvon THIEC
Ametikoht: Président

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Yvon THIEC
Ametikoht: Président

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 19 rue des Chartreux 
Postkast: bte 12
1000 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+322) 7325830
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: L'association a pour objet la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelle. L’association constitue l’organe européen de l’INCD (International Network for Cultural Diversity) organisation dont le siège est basé à Ottawa (Ontario, Canada).
L’association a pour objet de contribuer au débat public relatif à la protection et à la promotion de la diversité culturelle, notamment en Europe, en établissant des réseaux entre associations et organisations culturelles, en organisant des conférences et des événements. Elle assure également le contact avec les Institutions européennes (Conseil, Commission, Parlement européen) et les organisations internationales (UNESCO, ..)

Elle assure pour ses membres une activité de lobbying, d’information et de contact sur toute question en rapport avec la diversité culturelle.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Programme Europe Créative
Communication aides d'Etat au cinéma
Protection du patrimoine cinématographique / groupe d'experts

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
INCD (www.incd.net)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.