Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Réseau International pour la Diversité Culturelle EUROPE

Tunnusnumber registris: 89331564808-01
Registreerimise kuupäev: 16/12/2010 15:09:02

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 23/04/2015 17:08:56
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 23/04/2015 17:08:56
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 23/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Réseau International pour la Diversité Culturelle EUROPE

RIDC Europe

ASBL

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

rue des Chartreux, 19
Postkast: bte 12
1000 Bruxelles
BELGIA

(+322) 7325830

    Juriidiliselt vastutav isik

Yvon THIEC

Président

    ELi asjade eest vastutav isik

Yvon THIEC

Président

    Eesmärgid ja ülesanded

L'association a pour objet la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelle. L’association constitue l’organe européen de l’INCD (International Network for Cultural Diversity) organisation dont le siège est basé à Ottawa (Ontario, Canada).
L’association a pour objet de contribuer au débat public relatif à la protection et à la promotion de la diversité culturelle, notamment en Europe, en établissant des réseaux entre associations et organisations culturelles, en organisant des conférences et des événements. Elle assure également le contact avec les Institutions européennes (Conseil, Commission, Parlement européen) et les organisations internationales (UNESCO, ..)

Elle assure pour ses membres une activité de lobbying, d’information et de contact sur toute question en rapport avec la diversité culturelle.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Programme Europe Créative
Protection du patrimoine cinématographique / groupe d'experts


 

Ei

UNESCO

Ei

Ei

Ei

Programme Europe Créative
Communication aides d'Etat au cinéma
Protection du patrimoine cinématographique / groupe d'experts

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus


INCD (www.incd.net)

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

1 000 €

 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

0 €

0 €

1 000 €

1 000 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.