Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

North Norway European Office

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 89305796581-46
Data rejestracji: 06/09/2011 11:49:47

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 08/04/2015 13:53:47
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 08/04/2015 13:53:47
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 08/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

North Norway European Office

Organisation

    Kategoria rejestracji

VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.

Struktury regionalne

    Dane kontaktowe

Prinsens Gate, 100
8048 Bodoe
NORWEGIA

(+47) 75650000

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Trond Haukanes

Director

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Trond Haukanes

Director

    Cele i zakres obowiązków

The North Norway European Office represents the regional interests of North Norway in Brussels. Its main goals are to raise awareness in Brussels and in Europe of the particularities and benefits of increased cooperation with North Norway, while at the same time provide accurate and insightful information and analysis of current and relevant EU topics that influence North Norway.

regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Arctic Policy
Regional policy
Raw Materials
Transport
Horizon 2020
Energy


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 4  

4

4

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • rybołówstwo i akwakultura
 • sieci transeuropejskie
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  

    Członkostwo i przynależność do organizacji

117

 • BELGIA
 • NORWEGIA

NSPA

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

656 000 €

625 000 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

625 000 €

31 000 €

31 000 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.