Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

North Norway European Office

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 89305796581-46
Data rejestracji: 06/09/2011 11:49:47

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 25/08/2014 14:29:41
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 25/08/2014 14:29:41

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

North Norway European Office

Organisation

    Kategoria rejestracji

VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.

Lokalne, regionalne i gminne organy władzy (na szczeblu niższym od krajowego)

    Dane kontaktowe

Prinsens Gate, 100
8048 Bodoe
NORWEGIA

(+47) 75650000

(+) 

Brussels office:
North Norway European Office,
Avenue Palmerston, 24,
B-1000, Brussels, Belgium,
+32 22 37 69 00

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Trond Haukanes

Director

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Trond Haukanes

Director

    Cele i zakres obowiązków

The North Norway European Office represents the regional interests of North Norway in Brussels. Its main goals are to raise awareness in Brussels and in Europe of the particularities and benefits of increased cooperation with North Norway, while at the same time provide accurate and insightful information and analysis of current and relevant EU topics that influence North Norway.

regionalnym/lokalnym

    Działalność

Arctic Policy
Regional policy
Raw Materials
Transport
Horizon 2020
Energy

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

4

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • rybołówstwo i akwakultura
 • sieci transeuropejskie
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  

    Członkostwo i przynależność do organizacji

117

 • BELGIA
 • NORWEGIA

NSPA

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

656 000 €

625 000 €

 €

 €

 €

625 000 €

31 000 €

 €

31 000 €

600 000  €–700 000  €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.