Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

North Norway European Office

Numer identyfikacyjny w rejestrze 89305796581-46
Data rejestracji: 11-09-06 11:49:47

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-08-25 14:29:41
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-08-25 14:29:41


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: North Norway European Office
Nazwa skrócona:
Status prawny: Organisation
Strona internetowa: http://www.northnorway.org

Sekcje

Sekcja: VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.
A dokładniej: Lokalne, regionalne i gminne organy władzy (na szczeblu niższym od krajowego)

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Trond Haukanes
Pełniona funkcja: Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Trond Haukanes
Pełniona funkcja: Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Prinsens Gate  100
8048 Bodoe
NORWEGIA
Numer telefonu: (+47) 75650000
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Brussels office:
North Norway European Office,
Avenue Palmerston, 24,
B-1000, Brussels, Belgium,
+32 22 37 69 00

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The North Norway European Office represents the regional interests of North Norway in Brussels. Its main goals are to raise awareness in Brussels and in Europe of the particularities and benefits of increased cooperation with North Norway, while at the same time provide accurate and insightful information and analysis of current and relevant EU topics that influence North Norway.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 4
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Arctic Policy
Regional policy
Raw Materials
Transport
Horizon 2020
Energy

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • rybołówstwo i akwakultura
 • sieci transeuropejskie
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 117
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • BELGIA

 • NORWEGIA
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
NSPA

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 656 000
w tym środki publiczne: 625 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 625 000
z innych źródeł: 31 000
- darowizny:
- składki członkowskie: 31 000
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 600000  €–700000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.