Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

North Norway European Office

Tunnistenumero rekisterissä: 89305796581-46
Rekisteröintipäivä: 06/09/2011 11:49:47

Tietoja päivitetty viimeksi: 25/08/2014 14:29:41
Edellinen vuotuinen päivitys: 25/08/2014 14:29:41

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

North Norway European Office

Organisation

    Ryhmä rekisterissä

VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot

Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset (valtiotasoa alempi hallintotaso)

    Yhteystiedot

Prinsens Gate, 100
8048 Bodoe
NORJA

(+47) 75650000

(+) 

Brussels office:
North Norway European Office,
Avenue Palmerston, 24,
B-1000, Brussels, Belgium,
+32 22 37 69 00

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Trond Haukanes

Director

    EU-suhteista vastaava henkilö

Trond Haukanes

Director

    Tavoitteet ja tehtävät

The North Norway European Office represents the regional interests of North Norway in Brussels. Its main goals are to raise awareness in Brussels and in Europe of the particularities and benefits of increased cooperation with North Norway, while at the same time provide accurate and insightful information and analysis of current and relevant EU topics that influence North Norway.

alue-/paikallistaso

    Toimet

Arctic Policy
Regional policy
Raw Materials
Transport
Horizon 2020
Energy

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

4

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Liikenne
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Ympäristö

    Jäsenet ja jäsenyydet

117

 • BELGIA
 • NORJA

NSPA

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

656 000 €

625 000 €

 €

 €

 €

625 000 €

31 000 €

 €

31 000 €

>= 600 000  € - < 700 000  €

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.