Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

North Norway European Office

Tunnistenumero rekisterissä: 89305796581-46
Rekisteröintipäivä: 6.9.2011 11:49:47

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 25.8.2014 14:29:41
Edellinen vuotuinen päivitys: 25.8.2014 14:29:41


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: North Norway European Office
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Organisation
Internet-osoite: http://www.northnorway.org

Ryhmät

Ryhmä: VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot
tarkemmin: Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset (valtiotasoa alempi hallintotaso)

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Trond Haukanes
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Trond Haukanes
Tehtävä organisaatiossa: Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Prinsens Gate  100
8048 Bodoe
NORJA
Puhelinnumero: (+47) 75650000
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Brussels office:
North Norway European Office,
Avenue Palmerston, 24,
B-1000, Brussels, Belgium,
+32 22 37 69 00

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The North Norway European Office represents the regional interests of North Norway in Brussels. Its main goals are to raise awareness in Brussels and in Europe of the particularities and benefits of increased cooperation with North Norway, while at the same time provide accurate and insightful information and analysis of current and relevant EU topics that influence North Norway.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Arctic Policy
Regional policy
Raw Materials
Transport
Horizon 2020
Energy

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Liikenne
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 117
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • BELGIA

 • NORJA
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
NSPA

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 656 000
josta julkista rahoitusta: 625 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 625 000
muista rahoituslähteistä: 31 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 31 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 600000  € - < 700000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.