Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

North Norway European Office

Идентификационен номер в Регистъра: 89305796581-46
Дата на регистрация: 11-9-6 11:49:47

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-8-25 14:29:41
Последната годишна актуализация е извършена на 14-8-25 14:29:41


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: North Norway European Office
Инициали:
Правен статут: Organisation
Уебсайт: http://www.northnorway.org

Раздели

Раздел: VI – Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени организации и пр.
и по-специално: Местни, регионални и общински органи (поднационално равнище)

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Trond Haukanes
Длъжност: Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Trond Haukanes
Длъжност: Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Prinsens Gate  100
8048 Bodoe
НОРВЕГИЯ
Телефонен номер: (+47) 75650000
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Brussels office:
North Norway European Office,
Avenue Palmerston, 24,
B-1000, Brussels, Belgium,
+32 22 37 69 00

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The North Norway European Office represents the regional interests of North Norway in Brussels. Its main goals are to raise awareness in Brussels and in Europe of the particularities and benefits of increased cooperation with North Norway, while at the same time provide accurate and insightful information and analysis of current and relevant EU topics that influence North Norway.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Arctic Policy
Regional policy
Raw Materials
Transport
Horizon 2020
Energy

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Околна среда
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Търговия

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 117
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЕЛГИЯ

 • НОРВЕГИЯ
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
NSPA

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 656 000
от който публични средства: 625 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници:
- от регионални източници: 625 000
други източници: 31 000
- дарения:
- членски вноски: 31 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 600000  € и < 700000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.