Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

North Norway European Office

Идентификационен номер в Регистъра: 89305796581-46
Дата на регистрация: 06/09/2011 11:49:47

Информацията за този субект е била последно изменена на: 08/04/2015 13:53:47
Последната годишна актуализация е извършена на: 08/04/2015 13:53:47
Следваща актуализация най-късно до: 08/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

North Norway European Office

Organisation

    Раздел на регистрация

VI - Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени организации и пр.

Регионални структури

    Координати за връзка

Prinsens Gate, 100
8048 Bodoe
НОРВЕГИЯ

(+47) 75650000

    Правно отговорно лице

Господин  Trond Haukanes

Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Trond Haukanes

Director

    Цели и задачи

The North Norway European Office represents the regional interests of North Norway in Brussels. Its main goals are to raise awareness in Brussels and in Europe of the particularities and benefits of increased cooperation with North Norway, while at the same time provide accurate and insightful information and analysis of current and relevant EU topics that influence North Norway.

регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Arctic Policy
Regional policy
Raw Materials
Transport
Horizon 2020
Energy


 

Не

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 4  

4

4

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Околна среда
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Търговия

    Членство

117

 • БЕЛГИЯ
 • НОРВЕГИЯ

NSPA

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

656 000 €

625 000 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

625 000 €

31 000 €

31 000 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.