Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Stockholm Region Assocation for European Affairs (Stockholm Region EU Office)

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 89282627609-85
Data Reġistrazzjoni: 05/01/2012 10:22:41

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 09/12/2013 09:20:35
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 09/12/2013 09:20:35


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Stockholm Region Assocation for European Affairs (Stockholm Region EU Office)
Akronimu:
Statut legali: Non-profit association
Websajt: http://www.stockholmregion.org

Taqsimiet

Taqsima: VI - Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali, entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.
u f'aktar dettall: Awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali (fuq livell sotto-nazzjonali)

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Per Spolander
Kariga: Managing Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Per Spolander
Kariga: Managing Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 36 Södermalmsallén 
Stockholm 100 64
L-IŻVEZJA
Numru tat-telefon: (+46) 8 615 94 88
Numru tal-faks: (+46) 8 615 94 89
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Stockholm Region EU Office
Avenue Marnix 28, 1000, Brussels

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Stockholm Region Association for European Affairs is a nonprofit organization. Members include the City of Stockholm, Stockholm County Council, Stockholm County Association of Local Authorities, Uppsala Regional Council, Sörmland Regional Council, Västmanland Association of Local Authorities and County Council, and the Council for the Mälar Region.

The organization's operations are conducted in the form of the company Stockholm Region EU Office Inc. located in Brussels and Stockholm.

The objectives of the Stockholm Region EU Office/Stockholm Region Asssociation for European Affairs are to encourage members of the Stockholm-Mälar region and promote their economic interests by providing them services related to EU affairs.

The Stockholm Region EU Office keeps an active dialogue with its members and with organizations such as the Swedish Association of Local Authorities and Regions, government, parliament, ministries, universities, colleges and industrial organizations. The office follows the work of the EU institutions and establishes contacts with decision makers and organizations to influence EU policies and programs. The office also supports its members in connection with plenary sessions of the Committee of the Regions in Brussels.

The Stockholm Region EU Office works to create conditions for fruitful cooperatione between cities and regions in Europe, and participate in relevant networks. The board of the Stockholm Region EU Office resides in Stockholm. The board consists of politicians from the member organizations.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Bo Gustaf Lundgren 18/09/2014 16/09/2015
Sara Madelen Charysczak 16/09/2014 12/09/2015
Joanna Szyfter 08/10/2014 03/10/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Directive on Energy Effiency, Green Paper on Public Procurement, "Horizon 2020"/FP8, Baltic Sea Strateg, EU Cohesion Policy, alternative fuels, urban Mobility etc.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Azzjoni għall-Klima
 • Baġit
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Komunikazzjoni
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Sport
 • Suq Intern
 • Trasport
 • Żgħażagħ

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 0
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 8
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
 • City of Stockholm (0 Membri)
 • Stockholm County Council (0 Membri)
 • Stockholm County Association of Local Authorities (0 Membri)
 • Uppsala Regional Council (0 Membri)
 • Sörmland Regional Council (0 Membri)
 • Västmanland Associaton of Local Auhtorities and County Council (0 Membri)
 • Region of Gotland (0 Membri)
 • Council of Mälardalen (0 Membri)
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • L-IŻVEZJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
EPC
ERRIN

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Baġit globali: 955,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 955,000
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali: 955,000
minn sorsi oħrajn:
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.