Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Stockholm Region Assocation for European Affairs (Stockholm Region EU Office)

Identifikavimo numeris Registre: 89282627609-85
Registracijos data: 05/01/2012 10:22:41

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 17/02/2015 16:35:07
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 17/02/2015 16:35:07
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 17/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Stockholm Region Assocation for European Affairs (Stockholm Region EU Office)

Non-profit association

    Registracijos kategorija

VI - Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

Regionų struktūros

    Kontaktinė informacija

Södermalmsallén, 36
100 64 Stockholm
ŠVEDIJA

(+46) 8 615 94 88

    Teisiškai atsakingas asmuo

Per Spolander

Managing Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Per Spolander

Managing Director

    Tikslai ir uždaviniai

The Stockholm Region Association for European Affairs is a nonprofit organization. Members include the City of Stockholm, Stockholm County Council, Stockholm County Association of Local Authorities, Uppsala Regional Council, Sörmland Regional Council, Västmanland Association of Local Authorities and County Council, and the Council for the Mälar Region.

The organization's operations are conducted in the form of the company Stockholm Region EU Office Inc. located in Brussels and Stockholm.

The objectives of the Stockholm Region EU Office/Stockholm Region Asssociation for European Affairs are to encourage members of the Stockholm-Mälar region and promote their economic interests by providing them services related to EU affairs.

The Stockholm Region EU Office keeps an active dialogue with its members and with organizations such as the Swedish Association of Local Authorities and Regions, government, parliament, ministries, universities, colleges and industrial organizations. The office follows the work of the EU institutions and establishes contacts with decision makers and organizations to influence EU policies and programs. The office also supports its members in connection with plenary sessions of the Committee of the Regions in Brussels.

The Stockholm Region EU Office works to create conditions for fruitful cooperatione between cities and regions in Europe, and participate in relevant networks. The board of the Stockholm Region EU Office resides in Stockholm. The board consists of politicians from the member organizations.

 • Europos
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

EU:s urbana agenda, energi- och miljöfrågor, forskningsfrågor, inre marknaden, transport m.m.


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 4  

4

4

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Bo Gustaf LUNDGREN 18/09/2014 16/09/2015
Sara Madelen CHARYSCZAK 16/09/2014 12/09/2015
Joanna SZYFTER 08/10/2014 03/10/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

0

City of Stockholm(0),
Stockholm County Council(0),
Stockholm County Association of Local Authorities(0),
Uppsala Regional Council(0),
Sörmland Regional Council(0),
Västmanland Associaton of Local Auhtorities and County Council(0),
Region of Gotland(0),
Council of Mälardalen(0)

 • ŠVEDIJA

EPC
ERRIN
Eurocities (City of Stockholm only)
CCRN (Capital Cities Regions Network) (informal)

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

955 000 €

955 000 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

955 000 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.