Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Vereinigung der österreichischen Industrie - Industriellenvereinigung

Numărul de identificare din Registru: 89093924456-06
Data înscrierii: 02.11.2010 16:16:31

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 08.10.2013 09:54:44
Data ultimei actualizări anuale: 08.10.2013 09:54:44


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Vereinigung der österreichischen Industrie - Industriellenvereinigung
Acronim: IV
Statut juridic: eingetragener Verein
Site internet: http://www.iv-net.at

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Christoph NEUMAYER
Funcţie: Director General

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Gernot HAAS
Funcţie: Head of Brussels Office

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Schwarzenbergplatz  4
1031 Wien
AUSTRIA
Numărul de telefon: (+43-1) 71135 0
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Federation of Austrian Industries - Brussels Office
30, Av. Cortenbergh B-1040 Brussels
Tel + 32 2 231 18 47 Fax + 32 2 230 95 91

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Die Industriellenvereinigung (IV) ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Industrie mit derzeit rund 4.200 Mitgliedern. Die Organisation der IV setzt sich aus ehrenamtlich agierenden Funktionären und hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. Neben den neun eigenständigen Landesgruppen werden die IV-Mitglieder von der Bundesorganisation und dem Brüsseler Büro betreut. Als Lobbyingorganisation verfolgt die Industriellenvereinigung das Ziel, die Interessen ihrer Mitglieder in Europa und Österreich gezielt und nachhaltig zu vertreten und den Industrie- und Arbeitsstandort Österreich und Europa zu stärken. Die österreichische Industrie war und ist Vorreiterin in Sachen europäischer Integration. Daher orientiert sich die IV auch stark an der Agenda der Europäischen Union und ist als Mitglied des Europäischen Industrie- und Arbeitgeberverbandes und Sozialpartners BUSINESSEUROPE intensiv auf EU-Ebene tätig.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Die IV ist in Brüssel in allen Bereichen aktiv, die relevant für die österreichische Industrie sind. Die aktuell bearbeiteten Themen sind auf der Webseite der IV zu finden: www.iv-net.at

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri Interne
 • Audiovizual şi mass-media
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Educaţie
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Societate informaţională
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Die IV ist u.a. Mitglied im europäischen Dachverband der Industrie- und Arbeitgeberverbände BUSINESSEUROPE sowie im Business and Industry Advisory Committee (BIAC) der OECD.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 250000  € şi < 300000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 10.000 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.