Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Vereinigung der österreichischen Industrie - Industriellenvereinigung

Идентификационен номер в Регистъра: 89093924456-06
Дата на регистрация: 02/11/2010 16:16:31

Информацията за този субект е била последно изменена на: 07/10/2014 14:45:51
Последната годишна актуализация е извършена на: 07/10/2014 14:45:51

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Vereinigung der österreichischen Industrie - Industriellenvereinigung

IV

eingetragener Verein

    Раздел на регистрация

II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации

Търговски, стопански и професионални асоциации

    Координати за връзка

Schwarzenbergplatz, 4
1031 Wien
АВСТРИЯ

(+43-1) 71135 0

(+) 

Federation of Austrian Industries - Brussels Office
30, Av. Cortenbergh B-1040 Brussels
Tel + 32 2 231 18 47 Fax + 32 2 230 95 91

    Правно отговорно лице

Господин  Christoph NEUMAYER

Director General

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Gernot HAAS

Head of Brussels Office

    Цели и задачи

Die Industriellenvereinigung (IV) ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Industrie mit derzeit rund 4.200 Mitgliedern. Die Organisation der IV setzt sich aus ehrenamtlich agierenden Funktionären und hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. Neben den neun eigenständigen Landesgruppen werden die IV-Mitglieder von der Bundesorganisation und dem Brüsseler Büro betreut. Als Lobbyingorganisation verfolgt die Industriellenvereinigung das Ziel, die Interessen ihrer Mitglieder in Europa und Österreich gezielt und nachhaltig zu vertreten und den Industrie- und Arbeitsstandort Österreich und Europa zu stärken. Die österreichische Industrie war und ist Vorreiterin in Sachen europäischer Integration. Daher orientiert sich die IV auch stark an der Agenda der Europäischen Union und ist als Mitglied des Europäischen Industrie- und Arbeitgeberverbandes und Sozialpartners BUSINESSEUROPE intensiv auf EU-Ebene tätig.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Дейности

Die IV ist in Brüssel in allen Bereichen aktiv, die relevant für die österreichische Industrie sind. Die aktuell bearbeiteten Themen sind auf der Webseite der IV zu finden: www.iv-net.at

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

4

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Бюджет
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Митници
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

Die IV ist u.a. Mitglied im europäischen Dachverband der Industrie- und Arbeitgeberverbände BUSINESSEUROPE sowie im Business and Industry Advisory Committee (BIAC) der OECD.

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

>= 250 000  € и < 300 000  €

0 €

10 000 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.