Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

José Luis Baró Fuentes

Identifikacijska številka v Registru: 89081626441-42
Datum registracije: 17.8.11 12:08:44

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 21.8.13 15:11:27
Datum zadnje letne spremembe: 21.7.12 18:00:09


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: José Luis Baró Fuentes
Kratica:
Pravni status: Conseiller juridique indépendant
Spletna stran:

Oddelki

Oddelek: I. – Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci
natančneje: Samozaposleni svetovalci

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime José Luis Baró Fuentes
Položaj: Head of Public Affairs

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime José Luis Baró Fuentes
Položaj: Head of Public Affairs

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Konkel  204
Poštni predal: 5
1200 Bruxelles
BELGIJA
Telefon: (+32) 0479348228
Telefaks: (+) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: - Servir de passerelle entre les Institutions européennes et les professions libérales.
- Suivie de la législation européenne.
- Assistance aux députés européennes dans leurs rapports avec les associations européennes.
- Fournir des conseils juridiques en droit européen.
Organizacija zastopa interese na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Lignes Directrices pour l´élaboration de la politique maritime.
Une stratégique numérique pour l´Europe 2020.
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée TVA.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Informacijska družba
 • Konkurenca
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Šport
 • Vseevropska omrežja

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Team Europe, Commission européenne (Madrid et Bruxelles)

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/red-de-expertos-en-la-ue/index_es.htm

Objetivo Europa
http://www.linkedin.com/groups/Objetivo-Europa-4123312?trk=myg_ugrp_ovr

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Promet, ki ga je organizacija ustvarila z zastopanjem interesov strank pri evropskih institucijah:
>= 50000  € in < 100000  €

Stranke s prometom, ki je manjši od 50000 €.
 • ASPRO-Aqualand
 • Asociación Española de la Economía Digital (Adigital)
 • Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (PYMAR)

Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
Code de conduite Team Europe Commission Européenne