Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

José Luis Baró Fuentes

Идентификационен номер в Регистъра: 89081626441-42
Дата на регистрация: 11-8-17 12:08:44

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-8-21 15:11:27
Последната годишна актуализация е извършена на 12-7-21 18:00:09


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: José Luis Baró Fuentes
Инициали:
Правен статут: Conseiller juridique indépendant
Уебсайт:

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Самостоятелно заети консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  José Luis Baró Fuentes
Длъжност: Head of Public Affairs

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  José Luis Baró Fuentes
Длъжност: Head of Public Affairs

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Konkel  204
Пощенска кутия: 5
1200 Bruxelles
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 0479348228
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: - Servir de passerelle entre les Institutions européennes et les professions libérales.
- Suivie de la législation européenne.
- Assistance aux députés européennes dans leurs rapports avec les associations européennes.
- Fournir des conseils juridiques en droit européen.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Lignes Directrices pour l´élaboration de la politique maritime.
Une stratégique numérique pour l´Europe 2020.
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée TVA.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Общи и институционални въпроси
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Team Europe, Commission européenne (Madrid et Bruxelles)

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/red-de-expertos-en-la-ue/index_es.htm

Objetivo Europa
http://www.linkedin.com/groups/Objetivo-Europa-4123312?trk=myg_ugrp_ovr

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 50000  € и < 100000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • ASPRO-Aqualand
 • Asociación Española de la Economía Digital (Adigital)
 • Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (PYMAR)

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
Code de conduite Team Europe Commission Européenne