Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Recreatieondernemers Nederland

Identifikacijska številka v Registru: 89066828034-97
Datum registracije: 9.2.12 16:29:55

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 15.1.14 10:08:43
Datum zadnje letne spremembe: 15.1.14 10:08:43


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Recreatieondernemers Nederland
Kratica: RECRON
Pravni status: Vereniging
Spletna stran: http://www.recron.nl/

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Adri Van der Weyde
Položaj: Interim directeur/bestuurder

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Jaap Schuler
Položaj: Manager Public & European Affairs

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Hoofdstraat 82  82
Poštni predal: 102
3972 LB Zeist
NIZOZEMSKA
Telefon: (+0343) 524700
Telefaks: (+0343) 524701
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, streeft naar een optimaal ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden.

RECRON bereikt dit door:

* het uitoefenen van invloed op overheidsbeleid zowel op landelijk, provinciaal, lokaal en Europees niveau;
* het streven naar een zo hoog mogelijke representatiegraad in de recreatiebranche;
* het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig dienstenpakket tegen een redelijke prijs;
* het optreden als een betrouwbare, deskundige en inspirerende partner;
* het bieden van een platform voor contacten tussen o.a. leden onderling.

RECRON is opgericht in 1969 en telt momenteel ruim 2.000 leden. 86% van de werknemers in de branche is werkzaam bij RECRON-leden. De organisatie RECRON vertegenwoordigt circa 85% van de omzet binnen de recreatiebranche.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


- Europese fondsen 2014-2020
- Arbeidstijdenrichtlijn
- Europees toeristisch beleid

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Obdavčenje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Regionalna politika
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
EFCO&HPA is the representative body of the camping and caravanning industry at the European level, including caravans, tents, motorhomes, chalets and all forms of self-catering accommodation in the park setting. Membership is made up of the national trade associations of 23 European countries.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 01/2014
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.