Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Recreatieondernemers Nederland

Inschrijvingsnummer in het register 89066828034-97
Inschrijvingsdatum: 9-2-12 16:29:55

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 15-1-14 10:08:43
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 15-1-14 10:08:43


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Recreatieondernemers Nederland
Acroniem: RECRON
Rechtsvorm: Vereniging
Website: http://www.recron.nl/

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Adri Van der Weyde
Functie: Interim directeur/bestuurder

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jaap Schuler
Functie: Manager Public & European Affairs

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Hoofdstraat 82  82
Postbus: 102
3972 LB Zeist
NEDERLAND
Telefoon: (+0343) 524700
Faxnummer: (+0343) 524701
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, streeft naar een optimaal ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden.

RECRON bereikt dit door:

* het uitoefenen van invloed op overheidsbeleid zowel op landelijk, provinciaal, lokaal en Europees niveau;
* het streven naar een zo hoog mogelijke representatiegraad in de recreatiebranche;
* het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig dienstenpakket tegen een redelijke prijs;
* het optreden als een betrouwbare, deskundige en inspirerende partner;
* het bieden van een platform voor contacten tussen o.a. leden onderling.

RECRON is opgericht in 1969 en telt momenteel ruim 2.000 leden. 86% van de werknemers in de branche is werkzaam bij RECRON-leden. De organisatie RECRON vertegenwoordigt circa 85% van de omzet binnen de recreatiebranche.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


- Europese fondsen 2014-2020
- Arbeidstijdenrichtlijn
- Europees toeristisch beleid

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Consumentenzaken
 • Energie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Ondernemingen
 • Regionaal beleid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
EFCO&HPA is the representative body of the camping and caravanning industry at the European level, including caravans, tents, motorhomes, chalets and all forms of self-catering accommodation in the park setting. Membership is made up of the national trade associations of 23 European countries.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 01/2014
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.