Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

North Western Waters Advisory Council

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 8900132344-29
Data Reġistrazzjoni: 28/08/2008 11:53:28

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 06/08/2014 14:21:39
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 06/08/2014 14:21:39


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: North Western Waters Advisory Council
Akronimu: NWWAC
Statut legali: Company Limited by Guarantee - Recognised as a body pursuing an aim of general European interest
Websajt: http://www.nwwac.org

Taqsimiet

Taqsima: VI - Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali, entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.
u f'aktar dettall: Entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Bertie Armstrong
Kariga: Chairman

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Alexandre Rodriguez
Kariga: Executive Assistant - Policy Coordinator - NWWAC Secretariat

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. none Board Iascaigh Mhara (BIM) / Irish Sea Fisheries Board Crofton Road
Kaxxa Postali: 12
Dun Laoghaire - Co. Dublin none
L-IRLANDA
Numru tat-telefon: (+353) 12144126
Numru tal-faks: (+353) 12300564
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The North Western Waters Advisory Council (NWWAC) was established in September 2005 in accordance with Council Decision 2004/585/EC, which set out a common framework for Regional Advisory Councils.

Regional Advisory Councils were first proposed during the review of the Common Fisheries Policy in 2002 as a method of ensuring greater stakeholder involvement in the policy making processes of fisheries management.

With the entry into force of the new Common Fisheries Policy, on the 1st of January 2014 the Regional Advisory Councils became Advisory Councils. A number of changes have been adopted in relation to their role, functions and composition of their membership (i.e. from 2/3 to 60:40).

The principal aim of the NWWAC is to bring together stakeholders from across Europe to advise the Commission (whether by own initiative proposals or as a result of open public consultations) on matters of fisheries management in respect of the North Western Waters - ICES areas Vb (EC waters), VI, VII.

NWWAC members are composed of fishing industry, other fishing interests (processors, auctions, consumers...)and other groups of interest representatives such as environmental NGOs or anglers. Representatives of national administrations and relevant technical and scientific experts often participate in NWWAC meetings and discussions in observer capacity.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


The NWWAC annual reports, work programme, advice and supporting documents are available for consultation in the publications section of the NWWAC website.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Saħħa pubblika
 • Sajd u akkwakultura
 • Sikurezza tal-ikel

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 66
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 0
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA
 • IL-BELĠJU
 • IR-RENJU UNIT
 • L-IRLANDA
 • L-OLANDA
 • SPANJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 10/2013 - 08/2014
Baġit globali: 332,067
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 275,830
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet: 250,000
- minn sors nazzjonali: 25,830
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 56,237
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri: 56,237
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 300000  € et < 350000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
The NWWAC has subscribed to the Code of Conduct