Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

North Western Waters Regional Advisory Council

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 8900132344-29
Data Reġistrazzjoni: 28/08/2008 11:53:28

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 01/08/2013 16:56:10
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 01/08/2013 16:56:10


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: North Western Waters Regional Advisory Council
Akronimu: NWWRAC
Statut legali: Company Limited by Guarantee - Recognised as a body pursuing an aim of general European interest
Websajt: http://www.nwwrac.org

Taqsimiet

Taqsima: VI - Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali, entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.
u f'aktar dettall: Entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Bertie Armstrong
Kariga: Chairman

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Alexandre Rodriguez
Kariga: Executive Assistant - Policy Coordinator - NWWRAC Secretariat

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. none Board Iascaigh Mhara (BIM) Headquarters Crofton Road
Kaxxa Postali: 12
Dun Laoghaire - Co. Dublin none
L-IRLANDA
Numru tat-telefon: (+353) 12144126
Numru tal-faks: (+353) 12300564
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The North Western Waters Regional Advisory Council (NWWRAC) was established in September 2005 in accordance with Council Decision 2004/585/EC, which set out a common framework for Regional Advisory Councils.

Regional Advisory Councils were first proposed during the review of the Common Fisheries Policy in 2002 as a method of ensuring greater stakeholder involvement in the policy making processes of fisheries management.

The principal aim of the NWWRAC is to bring together stakeholders from across Europe to advise the Commission (whether by own initiative proposals or as a result of open public consultations) on matters of fisheries management in respect of the North Western Waters - ICES areas Vb (EC waters), VI, VII.

NWWRAC members are composed of fishing industry, other fishing interests (processors, auctions, consumers...)and other groups of interest representatives such as environmental NGOs or anglers. Representatives of National Administrations and relevant technical and scientific experts often participate in NWWRAC meetings and discussions as active observers.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


The NWWRAC Annual reports and work programmes are available for consultation in the publications section of the NWWRAC website.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Sajd u akkwakultura
 • Sikurezza tal-ikel

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 60
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 0
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA
 • IL-BELĠJU
 • IR-RENJU UNIT
 • L-IRLANDA
 • L-OLANDA
 • SPANJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 10/2011 - 09/2012
Baġit globali: 441,921
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 276,400
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet: 250,000
- minn sors nazzjonali: 26,400
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 165,521
- donazzjonijiet: 113,711
- miżati tal-membri: 51,810
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 400000  € et < 450000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
The NWWRAC has subscribed to the Code of Conduct