Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Studio Savorana & Partners - Dottori Commercialisti Associati

Id-nummer i registret: 88983523623-50
Registreringsdag: 2010-05-20 00:41:05

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-22 10:00:46
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-22 10:00:46


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Studio Savorana & Partners - Dottori Commercialisti Associati
Förkortning: S&P
Associationsform (rättslig ställning): Associazione professionale
Webbplats: http://www.savoranaepartners.it/

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Alessandro Savorana
Befattning: Founder - Senior partner

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Alessandro Savorana
Befattning: Senior partner

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Piazza della Repubblica  9
20121 Milano
ITALIEN
Telefon: (+0039) 026570291
Fax: (+0039) 026570291
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Studio Savorana was originally established in 1981. In March 1996, the firm expanded to bring together a group of qualified professionals and renamed Savorana & Partners. An associated office of Dottori Commercialisti, all members are registered on the roll of certified public accountants.
Our work philosophy is to take a global view of our clients' businesses. Studio Savorana & Partners believes that each economic aspect or change within a business cannot be viewed in isolation, but instead should be considered in the wider context of the business as an entire system.
It is for this reason that our offices advise and assist both companies and investors, including institutional investors, not only on the accounting aspects of their business activities, but also on the legal aspects.
Our aim is to find solutions to businesses problems by providing straight-forward, innovative opinions. Not only do we provide day-to-day technical accounting assistance to businesses on an ongoing basis, but we also provide assistance for all additional accounting operations. The office devotes special attention to all developments in the field of taxation on the level of European Community law.
We also offer assistance to investors, providing companies with reliable technical accounting skills from the start-up phase to the more mature phases of the company, through such services as due diligence and accounting evaluations.
The legal culture in our office allows us to work hand-in-hand with law firms, thereby combining legal and accounting skills to ultimately benefit our clients across the board.
Our professionals are well used to working in teams to provide clients with reliable, professional and timely assistance. thereby maintaining direct and personal relationships at all times.
De intressen som organisationen företräder är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Partecipazione a consultazione pubblica in materia di diritto societario e tributario

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Ekonomi och finans
  • Inre marknaden
  • Skattepolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 500000  € och < 600000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
  • Donelli EOS S.r.l.

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.