Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Studio Savorana & Partners - Dottori Commercialisti Associati

Identifikacijska številka v Registru: 88983523623-50
Datum registracije: 20/05/2010 00:41:05

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 15/02/2015 16:05:03
Datum zadnje letne spremembe: 15/02/2015 16:05:03
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 15/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Studio Savorana & Partners - Dottori Commercialisti Associati

S&P

Associazione professionale

    Oddelek registracije

I - Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci

Poklicne svetovalne službe

    Kontaktni podatki

Piazza della Repubblica, 9
20121 Milano
ITALIJA

(+0039) 026570291

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Alessandro Savorana

Founder - Senior partner

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Alessandro Savorana

Senior partner

    Cilji in naloge

Studio Savorana was originally established in 1981. In March 1996, the firm expanded to bring together a group of qualified professionals and renamed Savorana & Partners. An associated office of Dottori Commercialisti, all members are registered on the roll of certified public accountants.
Our work philosophy is to take a global view of our clients' businesses. Studio Savorana & Partners believes that each economic aspect or change within a business cannot be viewed in isolation, but instead should be considered in the wider context of the business as an entire system.
It is for this reason that our offices advise and assist both companies and investors, including institutional investors, not only on the accounting aspects of their business activities, but also on the legal aspects.
Our aim is to find solutions to businesses problems by providing straight-forward, innovative opinions. Not only do we provide day-to-day technical accounting assistance to businesses on an ongoing basis, but we also provide assistance for all additional accounting operations. The office devotes special attention to all developments in the field of taxation on the level of European Community law.
We also offer assistance to investors, providing companies with reliable technical accounting skills from the start-up phase to the more mature phases of the company, through such services as due diligence and accounting evaluations.
The legal culture in our office allows us to work hand-in-hand with law firms, thereby combining legal and accounting skills to ultimately benefit our clients across the board.
Our professionals are well used to working in teams to provide clients with reliable, professional and timely assistance. thereby maintaining direct and personal relationships at all times.

nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Codice europeo del contribuente
Platform UE


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Partecipazione a consultazione pubblica in materia di diritto societario e tributario

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 1

1

0,2

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Notranji trg
  • Obdavčenje

    Članstvo in povezanost z mrežami

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

0 €

>= 100.000 € in < 499.999 €

Attività proprio di studio, formazione e aggiornamento.

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

L'attività è di studio, formazione e aggiornamento. Lo studio delle dinamiche legislative comunitarie è importante per il nostro lavoro nonché per partecipare a gruppi di lavoro nazionali in apposite commissioni istituzionali.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.