Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Studio Savorana & Partners - Dottori Commercialisti Associati

Identifikačné číslo v Registri: 88983523623-50
Dátum registrácie: 20/05/2010 00:41:05

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 15/02/2015 16:05:03
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15/02/2015 16:05:03
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 15/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Studio Savorana & Partners - Dottori Commercialisti Associati

S&P

Associazione professionale

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Piazza della Repubblica, 9
20121 Milano
TALIANSKO

(+0039) 026570291

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Alessandro Savorana

Founder - Senior partner

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Alessandro Savorana

Senior partner

    Ciele a poslanie

Studio Savorana was originally established in 1981. In March 1996, the firm expanded to bring together a group of qualified professionals and renamed Savorana & Partners. An associated office of Dottori Commercialisti, all members are registered on the roll of certified public accountants.
Our work philosophy is to take a global view of our clients' businesses. Studio Savorana & Partners believes that each economic aspect or change within a business cannot be viewed in isolation, but instead should be considered in the wider context of the business as an entire system.
It is for this reason that our offices advise and assist both companies and investors, including institutional investors, not only on the accounting aspects of their business activities, but also on the legal aspects.
Our aim is to find solutions to businesses problems by providing straight-forward, innovative opinions. Not only do we provide day-to-day technical accounting assistance to businesses on an ongoing basis, but we also provide assistance for all additional accounting operations. The office devotes special attention to all developments in the field of taxation on the level of European Community law.
We also offer assistance to investors, providing companies with reliable technical accounting skills from the start-up phase to the more mature phases of the company, through such services as due diligence and accounting evaluations.
The legal culture in our office allows us to work hand-in-hand with law firms, thereby combining legal and accounting skills to ultimately benefit our clients across the board.
Our professionals are well used to working in teams to provide clients with reliable, professional and timely assistance. thereby maintaining direct and personal relationships at all times.

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Codice europeo del contribuente
Platform UE


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Partecipazione a consultazione pubblica in materia di diritto societario e tributario

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Dane
  • Vnútorný trh

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

0 €

>= 100 000 € a < 499 999 €

Attività proprio di studio, formazione e aggiornamento.

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

L'attività è di studio, formazione e aggiornamento. Lo studio delle dinamiche legislative comunitarie è importante per il nostro lavoro nonché per partecipare a gruppi di lavoro nazionali in apposite commissioni istituzionali.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.