Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Studio Savorana & Partners - Dottori Commercialisti Associati

Tunnistenumero rekisterissä: 88983523623-50
Rekisteröintipäivä: 20.5.2010 0:41:05

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 22.4.2014 10:00:46
Edellinen vuotuinen päivitys: 22.4.2014 10:00:46


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Studio Savorana & Partners - Dottori Commercialisti Associati
Lyhenne: S&P
Organisaation oikeudellinen muoto: Associazione professionale
Internet-osoite: http://www.savoranaepartners.it/

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Alessandro Savorana
Tehtävä organisaatiossa: Founder - Senior partner

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Alessandro Savorana
Tehtävä organisaatiossa: Senior partner

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Piazza della Repubblica  9
20121 Milano
ITALIA
Puhelinnumero: (+0039) 026570291
Faksinumero: (+0039) 026570291
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Studio Savorana was originally established in 1981. In March 1996, the firm expanded to bring together a group of qualified professionals and renamed Savorana & Partners. An associated office of Dottori Commercialisti, all members are registered on the roll of certified public accountants.
Our work philosophy is to take a global view of our clients' businesses. Studio Savorana & Partners believes that each economic aspect or change within a business cannot be viewed in isolation, but instead should be considered in the wider context of the business as an entire system.
It is for this reason that our offices advise and assist both companies and investors, including institutional investors, not only on the accounting aspects of their business activities, but also on the legal aspects.
Our aim is to find solutions to businesses problems by providing straight-forward, innovative opinions. Not only do we provide day-to-day technical accounting assistance to businesses on an ongoing basis, but we also provide assistance for all additional accounting operations. The office devotes special attention to all developments in the field of taxation on the level of European Community law.
We also offer assistance to investors, providing companies with reliable technical accounting skills from the start-up phase to the more mature phases of the company, through such services as due diligence and accounting evaluations.
The legal culture in our office allows us to work hand-in-hand with law firms, thereby combining legal and accounting skills to ultimately benefit our clients across the board.
Our professionals are well used to working in teams to provide clients with reliable, professional and timely assistance. thereby maintaining direct and personal relationships at all times.
Organisaation valvomat edut ovat:
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Partecipazione a consultazione pubblica in materia di diritto societario e tributario

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Sisämarkkinat
  • Talous- ja raha-asiat
  • Verotus

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
>= 500000  € - < 600000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
  • Donelli EOS S.r.l.

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.