Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Studio Savorana & Partners - Dottori Commercialisti Associati

Identifikační číslo v rejstříku: 88983523623-50
Datum registrace: 20/05/2010 00:41:05

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 15/02/2015 16:05:03
Datum poslední roční aktualizace je: 15/02/2015 16:05:03
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 15/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Studio Savorana & Partners - Dottori Commercialisti Associati

S&P

Associazione professionale

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Piazza della Repubblica, 9
20121 Milano
ITÁLIE

(+0039) 026570291

    Osoba s právní odpovědností

pan  Alessandro Savorana

Founder - Senior partner

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Alessandro Savorana

Senior partner

    Cíle a úkoly

Studio Savorana was originally established in 1981. In March 1996, the firm expanded to bring together a group of qualified professionals and renamed Savorana & Partners. An associated office of Dottori Commercialisti, all members are registered on the roll of certified public accountants.
Our work philosophy is to take a global view of our clients' businesses. Studio Savorana & Partners believes that each economic aspect or change within a business cannot be viewed in isolation, but instead should be considered in the wider context of the business as an entire system.
It is for this reason that our offices advise and assist both companies and investors, including institutional investors, not only on the accounting aspects of their business activities, but also on the legal aspects.
Our aim is to find solutions to businesses problems by providing straight-forward, innovative opinions. Not only do we provide day-to-day technical accounting assistance to businesses on an ongoing basis, but we also provide assistance for all additional accounting operations. The office devotes special attention to all developments in the field of taxation on the level of European Community law.
We also offer assistance to investors, providing companies with reliable technical accounting skills from the start-up phase to the more mature phases of the company, through such services as due diligence and accounting evaluations.
The legal culture in our office allows us to work hand-in-hand with law firms, thereby combining legal and accounting skills to ultimately benefit our clients across the board.
Our professionals are well used to working in teams to provide clients with reliable, professional and timely assistance. thereby maintaining direct and personal relationships at all times.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Codice europeo del contribuente
Platform UE


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Partecipazione a consultazione pubblica in materia di diritto societario e tributario

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Daně
  • Vnitřní trh

    Členství a příslušnost

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

0 €

>= 100 000 € a < 499 999 €

Attività proprio di studio, formazione e aggiornamento.

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

L'attività è di studio, formazione e aggiornamento. Lo studio delle dinamiche legislative comunitarie è importante per il nostro lavoro nonché per partecipare a gruppi di lavoro nazionali in apposite commissioni istituzionali.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.