Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Federgon

Id-nummer i registret: 88965566995-19
Registreringsdag: 2011-10-21 16:31:50

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-23 15:26:03
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-08 16:36:37


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Federgon
Förkortning: Federgon
Associationsform (rättslig ställning): Union professionnelle
Webbplats: http://www.federgon.be

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Herwig Muyldermans
Befattning: General Manager

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Ann Cattelain
Befattning: Legal Advisor

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Havenlaan  86C
Box: 302
1000 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 22033803
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: En tant que fédération des prestataires de services RH, Federgon regroupe les cabinets de recrutement, search et sélection, les cabinets d'outplacement, les entreprises de travail intérimaire, les bureaux de projectsourcing, les entreprises de formation, les sociétés d'intérim management et les entreprises titres-services. En tant que fédération des partenaires de l'emploi, Federgon est la fédération de tous les secteurs dont l'objectif est l'utilisation optimale du Capital Humain.
Sa mission essentielle est de défendre les intérêts collectifs des secteurs de Federgon.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 7
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- La Directive Services;
- La Directive Interim;
- La Directive TVA;
- Les règles en matière de détachement;
- Les règles de concurrence;
- Le projet de révision des textes concernant l’application des règles en matière d’aides d’Etat aux SIEG.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utrikes- och säkerhetspolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
La Fédération des Entreprises de Belgique

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.