Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Federgon

Id-nummer i registret: 88965566995-19
Registreringsdag: 21/10/2011 16:31:50

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 31/03/2015 11:14:07
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 31/03/2015 11:14:07
Sista dag för nästa uppdatering är den: 31/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Federgon

Federgon

Union professionnelle

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Havenlaan, 86C
Box: 302
1000 Brussels
BELGIEN

(+32) 22033803

    Juridiskt ansvarig

Herwig Muyldermans

General Manager

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Ann Cattelain

Legal Advisor

    Mål och uppdrag

En tant que fédération des prestataires de services RH, Federgon regroupe les cabinets de recrutement, search et sélection, les cabinets d'outplacement, les entreprises de travail intérimaire, les bureaux de projectsourcing, les entreprises de formation, les sociétés d'intérim management et les entreprises titres-services. Comme fédération des partenaires de l'emploi, Federgon est la fédération de tous les secteurs dont l'objectif est l'utilisation optimale du Capital Humain.
Sa mission essentielle est de défendre les intérêts collectifs des secteurs de Federgon.

  • Nationella
  • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

- arbeidsuur
- richtlijn uitzendarbeid
- detachering
- vrij verkeer van diensten


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

- La Directive Services;
- La Directive Interim;
- La Directive TVA;
- Les règles en matière de détachement;
- Les règles de concurrence;
- Le projet de révision des textes concernant l’application des règles en matière d’aides d’Etat aux SIEG.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 3

3

0,8

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Inre marknaden
  • Konkurrens
  • Skattepolitik
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
  • Utrikes- och säkerhetspolitik

    Medlemskap

La Fédération des Entreprises de Belgique

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.