Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Federgon

Tunnistenumero rekisterissä: 88965566995-19
Rekisteröintipäivä: 21.10.2011 16:31:50

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 24.9.2014 9:10:27
Edellinen vuotuinen päivitys: 24.9.2014 9:10:27


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Federgon
Lyhenne: Federgon
Organisaation oikeudellinen muoto: Union professionnelle
Internet-osoite: http://www.federgon.be

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Herwig Muyldermans
Tehtävä organisaatiossa: General Manager

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Ann Cattelain
Tehtävä organisaatiossa: Legal Advisor

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Havenlaan  86C
Postilokero: 302
1000 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 22033803
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: En tant que fédération des prestataires de services RH, Federgon regroupe les cabinets de recrutement, search et sélection, les cabinets d'outplacement, les entreprises de travail intérimaire, les bureaux de projectsourcing, les entreprises de formation, les sociétés d'intérim management et les entreprises titres-services. Comme fédération des partenaires de l'emploi, Federgon est la fédération de tous les secteurs dont l'objectif est l'utilisation optimale du Capital Humain.
Sa mission essentielle est de défendre les intérêts collectifs des secteurs de Federgon.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 7
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


- La Directive Services;
- La Directive Interim;
- La Directive TVA;
- Les règles en matière de détachement;
- Les règles de concurrence;
- Le projet de révision des textes concernant l’application des règles en matière d’aides d’Etat aux SIEG.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kilpailu
 • Sisämarkkinat
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Verotus

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
La Fédération des Entreprises de Belgique

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.