Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Quintessa Limited

Id-nummer i registret: 88946082826-22
Registreringsdag: 2009-12-17 16:01:44

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-20 14:38:34
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-20 14:38:34


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Quintessa Limited
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Limited Company
Webbplats: http://www.quintessa.org/

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: David Hodgkinson
Befattning: Managing Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Hodgkinson David
Befattning: Managing Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: 14 Station Road  The Hub
RG9 1AY Henley-on-Thames
STORBRITANNIEN
Telefon: (+1491) 636246
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: We are a small scientific & mathematical consultancy whose aim is to provide high quality research,software and decision support to governments and organisations trying to find answers to long-term environmental problems.
De intressen som organisationen företräder är:
  • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 23
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


We are providing scientific research consultancy to EU projects in the environmental sector.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Energi
  • Forskning och teknik
  • Miljö

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Many of our employees are members of professional institutes,such as the Institute of Physics, the Royal Geological Society and the Institute of Maths. The company belongs to the Employee Ownership Association.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 05/2012 - 04/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 100000  € och < 150000  €

Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 100000 € men mindre än 150000 €.
  • British Geological Survey

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 150 000 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.