Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

OMNICONSUL - Public Affairs Consultancy Lda

Id-nummer i registret: 88889756-78
Registreringsdag: 2008-06-23 11:50:53

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-05-28 13:10:34
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-05-28 13:10:34


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: OMNICONSUL - Public Affairs Consultancy Lda
Förkortning: OMNICONSUL
Associationsform (rättslig ställning): Empresa por quotas Limitada
Webbplats: http://www.omniconsul.pt

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Joaquim Manuel Martins Lampreia
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Joaquim Manuel Martins Lampreia
Befattning: President

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rua das Picoas  12
Box: 1 Andar
1050-173 Lisboa
PORTUGAL
Telefon: (+351) 213129142
Fax: (+351) 213541340
Andra adressuppgifter: We do not have an office in Brussels. I go to Brussells myself about twice a month

I also have a personal Website at : www.martinslampreia.com

Joaquim Martins Lampreia

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Representação de Interesses dos nossos clientes , Associações,Grandes Empresas,Regioes e ONGs Portuguesas.

Sou Lobista registado no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia , tenho contactos directos frequentes com diversos organismos da UE
De intressen som organisationen företräder är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar: Joaquim Manuel Martins Lampreia , I am the only one in my organization who make all the necessary contacts/meetings in Brussells

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


-Aconselhamento: Consultoria e definição de Estrategias

-Monitorização legislativa

-Direct Lobbying and Top Lobbying :junto dos decisores politicos Nacionais e Comunitários

-Bottom Lobbying:Defesa dos interesses pela Participação e Informação á Opinião Publica através dos Media ,Internet , Organização de Eventos ,etc...

-Criação e gestão de coalições e alianças de instituições com interesses comuns

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
-Somos parceiros da Interel ( www.interel.eu )e da APCO (www.apcoworldwide.com ), que representamos em Portugal

-Somos Associados do SEAP - Society of European Affairs Professionals

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 50000  € och < 100000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Grifols

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Não tenho outras informações de relevo

Personal Website: www.martinslampreia.com

Twitter: http://twitter.com/martinslampreia

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Joaquim Manuel Martins Lampreia