Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

OMNICONSUL - Public Affairs Consultancy Lda

Id-nummer i registret: 88889756-78
Registreringsdag: 23/06/2008 11:50:53

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 09/02/2015 13:17:50
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 09/02/2015 13:17:50
Sista dag för nästa uppdatering är den: 09/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

OMNICONSUL - Public Affairs Consultancy Lda

OMNICONSUL

Empresa por quotas Limitada

    Val av sektion

I - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Professionella konsulter

    Adressuppgifter

Rua das Picoas, 12
Box: 1 Andar
1050-173 Lisboa
PORTUGAL

(+351) 213129142

    Juridiskt ansvarig

Joaquim Manuel Martins Lampreia

President

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Joaquim Manuel Martins Lampreia

President

    Mål och uppdrag

Representação de Interesses dos nossos clientes , Associações,Grandes Empresas,Regioes e ONGs Portuguesas.

Sendo Lobista registado no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia , tenho contactos directos frequentes com diversos organismos da UE

 • Europeiska
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Todos os assuntos que tem de ver com Doenças Raras/Medicamentos Orfãos e com os Transgénicos (OGM)

a) Aconselhamento , Monitorização Legislativa Comunitária
b) Contactos com Decisores Politicos Nacionais e Comunitários
c) Defesa de Interesses pela participação e informação da Opinião Publica através dos Mass Media , Internet e organização de Eventos
d) Gestão de Coalições e Alianças de Instituições com interesses em comun


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

-Aconselhamento: Consultoria e definição de Estrategias

-Monitorização legislativa

-Direct Lobbying and Top Lobbying :junto dos decisores politicos Nacionais e Comunitários

-Bottom Lobbying:Defesa dos interesses pela Participação e Informação á Opinião Publica através dos Media ,Internet , Organização de Eventos ,etc...

-Criação e gestão de coalições e alianças de instituições com interesses comuns

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1   50%: 2   25%: 2

5

2,5

Joaquim Manuel Martins Lampreia , na minha organização sou a unica pessoa que faz os contactos directos com as Instituições Europeias sediadas em Bruxelas.

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Joaquim MARTINS LAMPREIA 03/07/2015 30/06/2016

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utveckling

    Medlemskap

-Somos parceiros da Interel ( www.interel.eu )e da APCO (www.apcoworldwide.com ), que representamos em Portugal

-Somos Associados do SEAP - Society of European Affairs Professionals

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

>= 200 000 € och < 299 999 €

>= 100 000 € och < 499 999 €

 • Air Liquide Medicinal

 • Novartis

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

Não tenho outras informações de relevo

Personal Website: www.martinslampreia.com

Twitter: http://twitter.com/martinslampreia

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Joaquim Manuel Martins Lampreia