Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

OMNICONSUL - Public Affairs Consultancy Lda

Numărul de identificare din Registru: 88889756-78
Data înscrierii: 23.06.2008 11:50:53

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 28.05.2014 13:10:34
Data ultimei actualizări anuale: 28.05.2014 13:10:34


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: OMNICONSUL - Public Affairs Consultancy Lda
Acronim: OMNICONSUL
Statut juridic: Empresa por quotas Limitada
Site internet: http://www.omniconsul.pt

Categorii

Categorie: I – Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
şi mai precis: Societăţi de consultanţă specializată

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Joaquim Manuel Martins Lampreia
Funcţie: President

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Joaquim Manuel Martins Lampreia
Funcţie: President

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Rua das Picoas  12
Cutia poştală: 1 Andar
1050-173 Lisboa
PORTUGALIA
Numărul de telefon: (+351) 213129142
Număr de fax: (+351) 213541340
Alte informaţii cu privire la datele de contact: We do not have an office in Brussels. I go to Brussells myself about twice a month

I also have a personal Website at : www.martinslampreia.com

Joaquim Martins Lampreia

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Representação de Interesses dos nossos clientes , Associações,Grandes Empresas,Regioes e ONGs Portuguesas.

Sou Lobista registado no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia , tenho contactos directos frequentes com diversos organismos da UE
Interesele promovate de organizaţia dumneavoastră ţin de nivelul următor / nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare: Joaquim Manuel Martins Lampreia , I am the only one in my organization who make all the necessary contacts/meetings in Brussells

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


-Aconselhamento: Consultoria e definição de Estrategias

-Monitorização legislativa

-Direct Lobbying and Top Lobbying :junto dos decisores politicos Nacionais e Comunitários

-Bottom Lobbying:Defesa dos interesses pela Participação e Informação á Opinião Publica através dos Media ,Internet , Organização de Eventos ,etc...

-Criação e gestão de coalições e alianças de instituições com interesses comuns

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Comerţ
 • Comunicare
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Educaţie
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Pescuit şi acvacultură
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
-Somos parceiros da Interel ( www.interel.eu )e da APCO (www.apcoworldwide.com ), que representamos em Portugal

-Somos Associados do SEAP - Society of European Affairs Professionals

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Cifra de afaceri a organizaţiei dumneavoastră obţinută în urma activităţilor de reprezentare a intereselor, desfăşurate în numele clienţilor dumneavoastră, pe lângă instituţiile europene:
>= 50000  € şi < 100000  €

Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 €.
 • Grifols

Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Não tenho outras informações de relevo

Personal Website: www.martinslampreia.com

Twitter: http://twitter.com/martinslampreia

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
Joaquim Manuel Martins Lampreia