Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

OMNICONSUL - Public Affairs Consultancy Lda

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 88889756-78
Data Reġistrazzjoni: 23/06/2008 11:50:53

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 28/05/2014 13:10:34
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 28/05/2014 13:10:34


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: OMNICONSUL - Public Affairs Consultancy Lda
Akronimu: OMNICONSUL
Statut legali: Empresa por quotas Limitada
Websajt: http://www.omniconsul.pt

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Joaquim Manuel Martins Lampreia
Kariga: President

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Joaquim Manuel Martins Lampreia
Kariga: President

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 12 Rua das Picoas 
Kaxxa Postali: 1 Andar
Lisboa 1050-173
IL-PORTUGALL
Numru tat-telefon: (+351) 213129142
Numru tal-faks: (+351) 213541340
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: We do not have an office in Brussels. I go to Brussells myself about twice a month

I also have a personal Website at : www.martinslampreia.com

Joaquim Martins Lampreia

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Representação de Interesses dos nossos clientes , Associações,Grandes Empresas,Regioes e ONGs Portuguesas.

Sou Lobista registado no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia , tenho contactos directos frequentes com diversos organismos da UE
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari: Joaquim Manuel Martins Lampreia , I am the only one in my organization who make all the necessary contacts/meetings in Brussells

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


-Aconselhamento: Consultoria e definição de Estrategias

-Monitorização legislativa

-Direct Lobbying and Top Lobbying :junto dos decisores politicos Nacionais e Comunitários

-Bottom Lobbying:Defesa dos interesses pela Participação e Informação á Opinião Publica através dos Media ,Internet , Organização de Eventos ,etc...

-Criação e gestão de coalições e alianças de instituições com interesses comuns

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Saħħa pubblika
 • Sajd u akkwakultura
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
-Somos parceiros da Interel ( www.interel.eu )e da APCO (www.apcoworldwide.com ), que representamos em Portugal

-Somos Associados do SEAP - Society of European Affairs Professionals

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
>= 50000  € et < 100000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • Grifols

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Não tenho outras informações de relevo

Personal Website: www.martinslampreia.com

Twitter: http://twitter.com/martinslampreia

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
Joaquim Manuel Martins Lampreia