Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

OMNICONSUL - Public Affairs Consultancy Lda

Tunnusnumber registris: 88889756-78
Registreerimise kuupäev: 23.06.08 11:50:53

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 20.11.13 10:19:15
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 28.05.13 10:29:01


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: OMNICONSUL - Public Affairs Consultancy Lda
Akronüüm: OMNICONSUL
Õiguslik vorm: Empresa por quotas Limitada
Veebisait: http://www.omniconsul.pt

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Joaquim Manuel Martins Lampreia
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Joaquim Manuel Martins Lampreia
Ametikoht: President

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 12 Rua das Picoas 
Postkast: 1 Andar
1050-173 Lisboa
PORTUGAL
Telefoninumber: (+351) 213129142
Faks: (+351) 213541340
Muud kontaktandmed: We do not have an office in Brussels. I go to Brussells myself about twice a month

I also have a personal Website at : www.martinslampreia.com

Joaquim Martins Lampreia

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Representação de Interesses dos nossos clientes , Associações,Grandes Empresas,regioes e ONGs Portuguesas.

Sou Lobista registado no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia , tenho contactos directos frequentes com diversos organismos da UE
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave: Joaquim Manuel Martins Lampreia , I am the only one in my organization who make all the necessary contacts/meetings in Brussells

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Joaquim Martins Lampreia 12.07.13 10.07.14

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


-Aconselhamento: Consultoria e definição de Estrategias

-Monitorização legislativa

-Direct Lobbying and Top Lobbying :junto dos decisores politicos Nacionais e Comunitários

-Bottom Lobbying:Defesa dos interesses pela da Participação e Informação á Opinião Publica através dos Media ,Internet , Organização de Eventos ,etc...

-Criação e gestão de coalições

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
-Somos parceiros da Interel ( www.interel.eu )e da APCO (www.apcoworldwide.com ), que representamos em Portugal

-Somos Associados do SEAP - Society of European Affairs Professionals

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 50000  € ja < 100000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • Grifols

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Não tenho outras informações de relevo

Personal Website: www.martinslampreia.com

Twitter: http://twitter.com/martinslampreia

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Joaquim Manuel Martins Lampreia