Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

OMNICONSUL - Public Affairs Consultancy Lda

Tunnusnumber registris: 88889756-78
Registreerimise kuupäev: 23.06.08 11:50:53

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 28.05.14 13:10:34
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 28.05.14 13:10:34


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: OMNICONSUL - Public Affairs Consultancy Lda
Akronüüm: OMNICONSUL
Õiguslik vorm: Empresa por quotas Limitada
Veebisait: http://www.omniconsul.pt

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Joaquim Manuel Martins Lampreia
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Joaquim Manuel Martins Lampreia
Ametikoht: President

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 12 Rua das Picoas 
Postkast: 1 Andar
1050-173 Lisboa
PORTUGAL
Telefoninumber: (+351) 213129142
Faks: (+351) 213541340
Muud kontaktandmed: We do not have an office in Brussels. I go to Brussells myself about twice a month

I also have a personal Website at : www.martinslampreia.com

Joaquim Martins Lampreia

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Representação de Interesses dos nossos clientes , Associações,Grandes Empresas,Regioes e ONGs Portuguesas.

Sou Lobista registado no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia , tenho contactos directos frequentes com diversos organismos da UE
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave: Joaquim Manuel Martins Lampreia , I am the only one in my organization who make all the necessary contacts/meetings in Brussells

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


-Aconselhamento: Consultoria e definição de Estrategias

-Monitorização legislativa

-Direct Lobbying and Top Lobbying :junto dos decisores politicos Nacionais e Comunitários

-Bottom Lobbying:Defesa dos interesses pela Participação e Informação á Opinião Publica através dos Media ,Internet , Organização de Eventos ,etc...

-Criação e gestão de coalições e alianças de instituições com interesses comuns

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Toiduohutus
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
-Somos parceiros da Interel ( www.interel.eu )e da APCO (www.apcoworldwide.com ), que representamos em Portugal

-Somos Associados do SEAP - Society of European Affairs Professionals

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 50000  € ja < 100000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • Grifols

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Não tenho outras informações de relevo

Personal Website: www.martinslampreia.com

Twitter: http://twitter.com/martinslampreia

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Joaquim Manuel Martins Lampreia