Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

JFMO SERVICIOS EN INTERMEDIACIÓN PÚBLICA, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACION

Identifikavimo numeris Registre: 88881058567-20
Registracijos data: 12.4.12 06.28.26

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.3 00.00.18
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.3.17 04.17.47


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: JFMO SERVICIOS EN INTERMEDIACIÓN PÚBLICA, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACION
Akronimas: JFMO-SIP.
Teisinis statusas: PERSONA MORAL
Svetainė: http://intermediacionpublica.blogspot.mx/

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Juan Francisco Martínez Ortiz
Pareigos: Director General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Juan Francisco  Martínez Ortiz
Pareigos: Director General

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rue de l'industrie  12
1000 Bruxelles
BELGIJA
Telefono numeris: (+55) 91877345
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Representar intereses políticos y sociales en el ámbito empresarial y gubernamental en el contexto mundial, coadyuvando en el diseño y desarrollo de propuestas legislativas o parlamentarias.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 8
Papildoma informacija: Consultores en Intermediación Pública, siendo los siguientes:
CONSEJO DIRECTIVO:
-JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ ORTIZ.
-ROCÍO GABRIELA URZÚA OCHOA.
-JUAN PEÑA LÓPEZ.
-AURELIO ROMERO FERNÁNDEZ.
GABINETE AMPLIADO:
-ALEJANDRO DE LA VEGA ALFARO.
-MAURICIO MOLIERE Y VÁZQUEZ GUTIÉRREZ.
-RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ.
-GUSTAVO ADOLFO GARZA ARRIAGA

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Endeudamiento público de los países integrantes a la Unión Europea. Inversión de Nuevas Tecnologías, Desarrollo Científico y Tecnológico. Investigación y Desarrollo de Energías Renovables. Desarrollo Sustentable.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Humanitarinė pagalba
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Mantenemos un vínculo institucional con la Red de Innovadores del National Democratic Institute For International Affair, el International Republican Institute, la Trilateral Commission, la Calvert Foundation, la Clinton Foundation, la Rockefeller Foundation. Así como la Unión Interparlamentaria, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Sistema de Naciones Unidas en México, la Organizacion de Estados Americanos.

Lobbying Firm Registered in the Congress of the United States of America y Enlaces Gubernamentales acreditados ante el Senado de la República del Congreso Mexicano.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2014 - 06/2014
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: 200 000 €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

La presente estimación es con base al presupuesto planteado para el ejercicio fiscal 2014, mismo que se ejercera durante el transcurso del año.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Juan Francisco Martínez Ortiz, declaró que suscribieron el presente código.