Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

DIE FÜHRUNGSKRÄFTE - DFK

Identifikačné číslo v Registri: 88787562806-65
Dátum registrácie: 16/12/2009 15:34:30

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 24/03/2015 09:34:57
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24/03/2015 09:34:57
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 24/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

DIE FÜHRUNGSKRÄFTE - DFK

DFK

e.V.

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Odborové zväzy a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Alfredstr., 77-79
45130 Essen
NEMECKO

(+49)201959710

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Dr. Ulrich Goldschmidt

Vorstandsvorsitzender

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Sebastian Müller

Sprecher der Geschäftsführung

    Ciele a poslanie

The association DIE FÜHRUNGSKRÄFTE - DFK represents the interests of managers, executives and managerial staff in germany in all branches. DFK was founded in 1919, meanwhile the association has about 25.000 members in its federation-network.

DFK’s business is to reperesent the interests of it’s members regarding their professional, economical, social, political and legal concerns. The representation of these interests is the core-competence of DFK. In details:

· DFK takes his active part in politics and participates e.g. in the legislative procedure and consultations.
· DFK gives it’s members legal protection and support in all legal questions and legal affairs in connection with their professional concerns (labour law, social law, tax law, criminal law). That includes: Advice concerning the contract, all other professional interests, representation in court, in urgent cases immediate advice via telephone or e-mail.
· DFK is a network. Members have the opportunity to get in touch with the other members for an interchange of views and opinions, of knowledge and experiences.
· DFK publishes a members-magazine, newsletters with useful information for executives and managerial staff. In the protected member area on the Internet you can get model contracts, leaflets etc. DFK also allocates results of his annual survey about the salary- and working-time-situation of executives and managers.
· DFK cooperates with other associations and businesses to offer exclusive conditions e.g. for further education, insurances, personnel consultants.

 • európskej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

mainly
-White Paper Pensions
-Worktime directive
-Green Paper on a 2030 framework for climate and energy policies
-Green Paper on Corporate Governance
-Data Protection at work
-Consultation on the results of the study on the operation and the impacts of the statute für a European company (SE)
-Consultation on the EU 2020 Strategy


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 2

2

0,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vzdelávanie
 • Výskum a technológie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

-European Movement Germany (Europäische Bewegung Deutschlands)
-a number of European Federation of Managers in various branches: FECEC, FECC, FECER, eTIC

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € a < 24 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.