Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

DIE FÜHRUNGSKRÄFTE - DFK

Identifikační číslo v rejstříku: 88787562806-65
Datum registrace: 16/12/2009 15:34:30

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 24/03/2015 09:34:57
Datum poslední roční aktualizace je: 24/03/2015 09:34:57
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 24/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

DIE FÜHRUNGSKRÄFTE - DFK

DFK

e.V.

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

odborové organizace a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Alfredstr., 77-79
45130 Essen
NĚMECKO

(+49) 201959710

    Osoba s právní odpovědností

pan  Dr. Ulrich Goldschmidt

Vorstandsvorsitzender

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Sebastian Müller

Sprecher der Geschäftsführung

    Cíle a úkoly

The association DIE FÜHRUNGSKRÄFTE - DFK represents the interests of managers, executives and managerial staff in germany in all branches. DFK was founded in 1919, meanwhile the association has about 25.000 members in its federation-network.

DFK’s business is to reperesent the interests of it’s members regarding their professional, economical, social, political and legal concerns. The representation of these interests is the core-competence of DFK. In details:

· DFK takes his active part in politics and participates e.g. in the legislative procedure and consultations.
· DFK gives it’s members legal protection and support in all legal questions and legal affairs in connection with their professional concerns (labour law, social law, tax law, criminal law). That includes: Advice concerning the contract, all other professional interests, representation in court, in urgent cases immediate advice via telephone or e-mail.
· DFK is a network. Members have the opportunity to get in touch with the other members for an interchange of views and opinions, of knowledge and experiences.
· DFK publishes a members-magazine, newsletters with useful information for executives and managerial staff. In the protected member area on the Internet you can get model contracts, leaflets etc. DFK also allocates results of his annual survey about the salary- and working-time-situation of executives and managers.
· DFK cooperates with other associations and businesses to offer exclusive conditions e.g. for further education, insurances, personnel consultants.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

mainly
-White Paper Pensions
-Worktime directive
-Green Paper on a 2030 framework for climate and energy policies
-Green Paper on Corporate Governance
-Data Protection at work
-Consultation on the results of the study on the operation and the impacts of the statute für a European company (SE)
-Consultation on the EU 2020 Strategy


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

-European Movement Germany (Europäische Bewegung Deutschlands)
-a number of European Federation of Managers in various branches: FECEC, FECC, FECER, eTIC

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € a < 24 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.