Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

DIE FÜHRUNGSKRÄFTE - DFK

Идентификационен номер в Регистъра: 88787562806-65
Дата на регистрация: 09-12-16 15:34:30

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-11-19 10:04:33
Последната годишна актуализация е извършена на 13-11-19 9:22:29


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: DIE FÜHRUNGSKRÄFTE - DFK
Инициали: DFK
Правен статут: NGO
Уебсайт: http://www.die-fuehrungskraefte.de

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Dr. Ulrich Goldschmidt
Длъжност: Hauptgeschäftsführer

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Sebastian Müller
Длъжност: Geschäftsführer

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Alfredstr.  77-79
45130 Essen
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 201 959710
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Office Berlin:
DIE FÜHRUNGSKRÄFTE
Pariser Platz 6
10117 Berlin

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The association DIE FÜHRUNGSKRÄFTE - DFK represents the interests of managers, executives and managerial staff in germany in all branches. DFK was founded in 1919, meanwhile the association has about 25.000 members in its federation-network.

DFK’s business is to reperesent the interests of it’s members regarding their professional, economical, social, political and legal concerns. The representation of these interests is the core-competence of DFK. In details:

· DFK takes his active part in politics and participates e.g. in the legislative procedure and consultations.
· DFK gives it’s members legal protection and support in all legal questions and legal affairs in connection with their professional concerns (labour law, social law, tax law, criminal law). That includes: Advice concerning the contract, all other professional interests, representation in court, in urgent cases immediate advice via telephone or e-mail.
· DFK is a network. Members have the opportunity to get in touch with the other members for an interchange of views and opinions, of knowledge and experiences.
· DFK publishes a members-magazine, newsletters with useful information for executives and managerial staff. In the protected member area on the Internet you can get model contracts, leaflets etc. DFK also allocates results of his annual survey about the salary- and working-time-situation of executives and managers.
· DFK cooperates with other associations and businesses to offer exclusive conditions e.g. for further education, insurances, personnel consultants.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


mainly
-White Paper Pensions
-Worktime directive
-Green Paper on a 2030 framework for climate and energy policies
-Green Paper on Corporate Governance
-Data Protection at work
-Consultation on the results of the study on the operation and the impacts of the statute für a European company (SE)

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Трудова заетост и социални въпроси

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: 25 000 €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.