Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

DIE FÜHRUNGSKRÄFTE - DFK

Идентификационен номер в Регистъра: 88787562806-65
Дата на регистрация: 16/12/2009 15:34:30

Информацията за този субект е била последно изменена на: 24/03/2015 09:34:57
Последната годишна актуализация е извършена на: 24/03/2015 09:34:57
Следваща актуализация най-късно до: 24/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

DIE FÜHRUNGSKRÄFTE - DFK

DFK

e.V.

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Профсъюзи и професионални сдружения

    Координати за връзка

Alfredstr., 77-79
45130 Essen
ГЕРМАНИЯ

(+49) 201959710

    Правно отговорно лице

Господин  Dr. Ulrich Goldschmidt

Vorstandsvorsitzender

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Sebastian Müller

Sprecher der Geschäftsführung

    Цели и задачи

The association DIE FÜHRUNGSKRÄFTE - DFK represents the interests of managers, executives and managerial staff in germany in all branches. DFK was founded in 1919, meanwhile the association has about 25.000 members in its federation-network.

DFK’s business is to reperesent the interests of it’s members regarding their professional, economical, social, political and legal concerns. The representation of these interests is the core-competence of DFK. In details:

· DFK takes his active part in politics and participates e.g. in the legislative procedure and consultations.
· DFK gives it’s members legal protection and support in all legal questions and legal affairs in connection with their professional concerns (labour law, social law, tax law, criminal law). That includes: Advice concerning the contract, all other professional interests, representation in court, in urgent cases immediate advice via telephone or e-mail.
· DFK is a network. Members have the opportunity to get in touch with the other members for an interchange of views and opinions, of knowledge and experiences.
· DFK publishes a members-magazine, newsletters with useful information for executives and managerial staff. In the protected member area on the Internet you can get model contracts, leaflets etc. DFK also allocates results of his annual survey about the salary- and working-time-situation of executives and managers.
· DFK cooperates with other associations and businesses to offer exclusive conditions e.g. for further education, insurances, personnel consultants.

 • европейско равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

mainly
-White Paper Pensions
-Worktime directive
-Green Paper on a 2030 framework for climate and energy policies
-Green Paper on Corporate Governance
-Data Protection at work
-Consultation on the results of the study on the operation and the impacts of the statute für a European company (SE)
-Consultation on the EU 2020 Strategy


 

Не

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 2

2

0,5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

-European Movement Germany (Europäische Bewegung Deutschlands)
-a number of European Federation of Managers in various branches: FECEC, FECC, FECER, eTIC

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € и < 24 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.