Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Deutscher Franchise-Verband e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 88784806669-35
Дата на регистрация: 11-9-14 8:41:39

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-8-18 8:12:08
Последната годишна актуализация е извършена на 14-8-18 8:12:08


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Deutscher Franchise-Verband e.V.
Инициали: DFV
Правен статут: eingetragener Verein
Уебсайт: http://www.franchiseverband.com

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Torben Leif Brodersen
Длъжност: Geschäftsführer

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Torben Leif Brodersen
Длъжност: Geschäftsführer

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Luisenstraße  41
10117 Berlin
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 302789020
Факс: (+49) 30278 90215
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Der Deutsche Franchise-Verband e.V. (DFV) hat sich 1978 als zentraler Repräsentant und Qualitätsgemeinschaft der deutschen Franchise-Wirtschaft gegründet. In der Hauptsache versteht sich der DFV als Verband für Franchise-Geber und Franchise-Nehmer, profitiert jedoch gleichzeitig von dem Know-how der als Experten angeschlossenen Franchise-Rechtsanwälte und Franchise-Unternehmensberatern. Derzeit gehören dem Deutschen Franchise-Verband e.V. rund 285 Mitglieder an.

Hauptaufgabe des DFV ist es, die Interessen der gesamten Franchise-Branche im fachbezogenen wirtschafts-)politischen Raum auf nationaler und internationaler Ebene wahrzunehmen. Dazu gehören u.a. ein enger Kontakt zum Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, zum Deutschen Bundestag, zu den Industrie- und Handelskammern, sowie zur Bundesagentur für Arbeit; die Einflussnahme auf Richtlinien und Verordnungen der EU-Kommission in Brüssel; aktive Mitarbeit in der European Franchise Federation (EFF) und im World Franchise Council (WFC).

Der DFV unterstützt Franchise-Systeme - ob nationale oder internationale Unternehmen - bei der Etablierung am deutschen Markt sowie deutsche Systeme bei Ihrer Expansion im Ausland und bietet Interessenten Hilfestellungen bei franchisespezifischen Fragen.

Weiterhin hat sich der DFV zum Ziel gesetzt den Bekanntheitsgrad und das Image von Franchising sowie die Finanzierung von Franchise-Nehmern und Franchise-Gebern zu fördern. Darüber hinaus setzt sich der Verband für die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie für die Aus- und Weiterbildung in der Franchise-Branche ein.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Europäische Datenschutz Grundverordnung

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Потребители
 • Предприятия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
European Franchise Federation (EFF)

World Franchise Council (WFC)

Финансови данни

Отчетна година: 04/2010 - 04/2011
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: 40 000 €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.