Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού - Hellenic Culture Centre

Identifikační číslo v rejstříku: 88716154351-15
Datum registrace: 15/10/2010 22:47:40

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 22/04/2015 14:03:05
Datum poslední roční aktualizace je: 22/04/2015 14:03:05
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 22/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού - Hellenic Culture Centre

Kentro Ellinikou Politismou - Hellenic Culture Centre

HCC

Ατομική επιχείρηση - private non formal adult training organisation

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

ostatní organizace

    Kontaktní údaje

Αργυροκάστρου, 2-4
11362 Αθήνα
ŘECKO

(+30210) 5238149

    Osoba s právní odpovědností

paní  Ιφιγένεια Γεωργιάδου

Διευθύντρια

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Βάσια Κόσσυβα

Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

    Cíle a úkoly

The aims of the institution are to promote language learning and language teaching and to contribute to adult education and intercultural education methodology. It also works on:research on educational needs, material, teaching methods; production of educational materials and methods of long-distance learning; planning of programmes, curricula and educational services to other organizations

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Επί του παρόντος δεν παρακολουθούνται συγκεκριμένοι φάκελοι

Η επιχείρηση έχει συμμετάσχει στα παρακάτω Ευρωπαϊκά Σχέδια:

SuN.Com - Sustainable Networking Through a Language Learning Community
(Lifelong Learning Programme, Transversal Programme, KA2-Languages)

METIKOS - Informal Language Learning for Immigrants (Lifelong Learning Programme, Grundtvig Multilateral Projects)

MMLT - Montessori Methodology in Language Training (Lifelong Learning Programme, Transversal Programme, KA2-Languages)

GLOSSA 2 - Training of Greek Language online Teachers (Lifelong Learning Programme, Transversar Programme, KA2-Languages), σε εξέλιξη

M-Lang - Mobile enhanced tools and approaches for innovative language learning and assessment (1.09.2014 - 31.8.2016) σε εξέλιξη


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 3  

3

1,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Audiovizuální oblast a média
  • Informační společnost
  • Kultura
  • Vzdělávání

    Členství a příslušnost

Member of the Hellenic Observatory for Intercultural Education
Member of the Scientific Union for Adult Education
Member of the Panhellenic Network for Drama in Education
Member of the Hellenic Association of ICT in Education
Member of GINCO - Grundtvig International Network of Course Organizers
Member of EUROLTA - ICC International Language Network

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € a < 24 999 €

0 €

Non applicable

54 172 €

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Other sources of income for the organization arefrom teacher training seminars and language training seminar to adults, as well as consultancy and training services to different educational organizations

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.