Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού - Hellenic Culture Centre

Идентификационен номер в Регистъра: 88716154351-15
Дата на регистрация: 15/10/2010 22:47:40

Информацията за този субект е била последно изменена на: 22/04/2015 14:03:05
Последната годишна актуализация е извършена на: 22/04/2015 14:03:05
Следваща актуализация най-късно до: 22/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού - Hellenic Culture Centre

Kentro Ellinikou Politismou - Hellenic Culture Centre

HCC

Ατομική επιχείρηση - private non formal adult training organisation

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Други организации

    Координати за връзка

Αργυροκάστρου, 2-4
11362 Αθήνα
ГЪРЦИЯ

(+30210) 5238149

    Правно отговорно лице

Госпожа  Ιφιγένεια Γεωργιάδου

Διευθύντρια

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Βάσια Κόσσυβα

Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

    Цели и задачи

The aims of the institution are to promote language learning and language teaching and to contribute to adult education and intercultural education methodology. It also works on:research on educational needs, material, teaching methods; production of educational materials and methods of long-distance learning; planning of programmes, curricula and educational services to other organizations

европейско равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Επί του παρόντος δεν παρακολουθούνται συγκεκριμένοι φάκελοι

Η επιχείρηση έχει συμμετάσχει στα παρακάτω Ευρωπαϊκά Σχέδια:

SuN.Com - Sustainable Networking Through a Language Learning Community
(Lifelong Learning Programme, Transversal Programme, KA2-Languages)

METIKOS - Informal Language Learning for Immigrants (Lifelong Learning Programme, Grundtvig Multilateral Projects)

MMLT - Montessori Methodology in Language Training (Lifelong Learning Programme, Transversal Programme, KA2-Languages)

GLOSSA 2 - Training of Greek Language online Teachers (Lifelong Learning Programme, Transversar Programme, KA2-Languages), σε εξέλιξη

M-Lang - Mobile enhanced tools and approaches for innovative language learning and assessment (1.09.2014 - 31.8.2016) σε εξέλιξη


 

Не

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 3  

3

1,5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Аудиовизия и медии
  • Информационно общество
  • Култура
  • Образование

    Членство

Member of the Hellenic Observatory for Intercultural Education
Member of the Scientific Union for Adult Education
Member of the Panhellenic Network for Drama in Education
Member of the Hellenic Association of ICT in Education
Member of GINCO - Grundtvig International Network of Course Organizers
Member of EUROLTA - ICC International Language Network

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € и < 24 999 €

0 €

Non applicable

54 172 €

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Other sources of income for the organization arefrom teacher training seminars and language training seminar to adults, as well as consultancy and training services to different educational organizations

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.