Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGIA MÉDICA

Id-nummer i registret: 88703645803-57
Registreringsdag: 2011-05-09 12:13:47

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-14 11:51:03
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-14 11:51:03


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGIA MÉDICA
Förkortning: SEOM
Associationsform (rättslig ställning): ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO
Webbplats: http://www.seom.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: PILAR GARRIDO LÓPEZ
Befattning: PRESIDENTE

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: MARIA GARCÍA DE PARADA
Befattning: GERENTE

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: VELAZQUEZ  7
28001 MADRID
SPANIEN
Telefon: (+34) 915775281
Fax: (+34) 139 35 56
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Estimular el estudio y la investigación del cáncer y procurar la homologación de criterios clínico-terapeuticos en su diagnóstico y tratamiento mediante la promoción y desarrollo de la investigación, el estimulo y la organización de reuniones científicas, la formación de grupos de trabajo y secciones y el establecimiento de relaciones con otras entidades similares.
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1800
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Ninguna

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Folkhälsa
  • Forskning och teknik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
La SEOM forma parte de dos federaciones:
La Federación de Sociedades Españolas de Oncología (FESEO) que reagrupa a las cinco sociedades estatales que trabajan en cáncer.
La Federación de Asociaciones Científicos Médicas (FACME) que reagrupa a las Sociedades Cientifico Médicas Españolas.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Cada dos años se realiza una auditoria contable de la cuenta de la SEOM.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.