Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGIA MÉDICA

Identifikačné číslo v Registri: 88703645803-57
Dátum registrácie: 9.5.2011 12:13:47

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 14.4.2014 11:51:03
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14.4.2014 11:51:03


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGIA MÉDICA
Skratka: SEOM
Právna forma: ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO
Internetová stránka: http://www.seom.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: PILAR GARRIDO LÓPEZ
Funkcia: PRESIDENTE

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: MARIA GARCÍA DE PARADA
Funkcia: GERENTE

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: VELAZQUEZ  7
28001 MADRID
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+34) 915775281
Fax: (+34) 139 35 56
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Estimular el estudio y la investigación del cáncer y procurar la homologación de criterios clínico-terapeuticos en su diagnóstico y tratamiento mediante la promoción y desarrollo de la investigación, el estimulo y la organización de reuniones científicas, la formación de grupos de trabajo y secciones y el establecimiento de relaciones con otras entidades similares.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1800
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Ninguna

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Verejné zdravie
  • Výskum a technológie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
La SEOM forma parte de dos federaciones:
La Federación de Sociedades Españolas de Oncología (FESEO) que reagrupa a las cinco sociedades estatales que trabajan en cáncer.
La Federación de Asociaciones Científicos Médicas (FACME) que reagrupa a las Sociedades Cientifico Médicas Españolas.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Cada dos años se realiza una auditoria contable de la cuenta de la SEOM.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.