Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGIA MÉDICA

Identifikačné číslo v Registri: 88703645803-57
Dátum registrácie: 09/05/2011 12:13:47

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 17/02/2015 12:47:08
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17/02/2015 12:47:08
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 17/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGIA MÉDICA

SEOM

ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

VELAZQUEZ, 7
28001 MADRID
ŠPANIELSKO

(+34) 915775281

    Osoba s právnou zodpovednosťou

PILAR GARRIDO LÓPEZ

PRESIDENTE

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

MARIA GARCÍA DE PARADA

GERENTE

    Ciele a poslanie

Estimular el estudio y la investigación del cáncer y procurar la homologación de criterios clínico-terapeuticos en su diagnóstico y tratamiento mediante la promoción y desarrollo de la investigación, el estimulo y la organización de reuniones científicas, la formación de grupos de trabajo y secciones y el establecimiento de relaciones con otras entidades similares.

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Programa de trabajo anual de la Comisión Europea y hojas de ruta


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Ninguna

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 10

10

2,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Verejné zdravie
  • Výskum a technológie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

2 000

  • ŠPANIELSKO

La SEOM forma parte de dos federaciones:
La Federación de Sociedades Españolas de Oncología (FESEO) que reagrupa a las cinco sociedades estatales que trabajan en cáncer.
La Federación de Asociaciones Científicos Médicas (FACME) que reagrupa a las Sociedades Cientifico Médicas Españolas.

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

57 340 €

57 340 €

 €

EUROSARC

57 340 €

EUROSARC

0 €

Cada dos años se realiza una auditoria contable de la cuenta de la SEOM.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.