Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

JBS CONSULTANT

Id-nummer i registret: 88687148376-94
Registreringsdag: 2012-03-18 21:51:38

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-12 19:42:39
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-12 19:42:39


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: JBS CONSULTANT
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): EURL
Webbplats:

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jean Bernard SART
Befattning: Directeur

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Jean Bernard SART
Befattning: directeur

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Hôpital Militaire  75
59000 lille
FRANKRIKE
Telefon: (+00213) 0609637183
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Expertise immobilière contentieuse, formation en droit du contentieux et à l'expertise judiciaire.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Résoudre les problèmes juridiques consécutifs aux litiges immobiliers.
Dispense de formation juridique dans le domaine du contentieux immobilier et à l'expertise judiciaire.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


aucune

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 50000  € och < 100000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • PARTICULIERS
 • dupont

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.