Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

JBS CONSULTANT

Id-nummer i registret: 88687148376-94
Registreringsdag: 18/03/2012 21:51:38

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 07/05/2015 15:44:46
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 07/05/2015 15:44:46
Sista dag för nästa uppdatering är den: 07/05/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

JBS CONSULTANT

EURL

    Val av sektion

I - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Professionella konsulter

    Adressuppgifter

31 RUE DES TREILLES
62400 BETHUNE
FRANKRIKE

(+00213) 0609637183

    Juridiskt ansvarig

Jean Bernard SART

Directeur

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Jean Bernard SART

directeur

    Mål och uppdrag

Résoudre les problèmes juridiques consécutifs aux litiges immobiliers.
Dispense de formation juridique dans le domaine du contentieux immobilier et l'expertise judiciaire.

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

AUCUN

AUCUN


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

aucune

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1  

1

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Ekonomi och finans
  • Energi
  • Konkurrens
  • Miljö
  • Näringsliv
  • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter

    Medlemskap

AUCUNE

AUCUNE

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

AUCUNE

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.