Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

JBS CONSULTANT

Identifikavimo numeris Registre: 88687148376-94
Registracijos data: 18/03/2012 21:51:38

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 12/03/2014 19:42:39
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 12/03/2014 19:42:39

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

JBS CONSULTANT

EURL

    Registracijos kategorija

I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

Hôpital Militaire, 75
59000 lille
PRANCŪZIJA

(+00213) 0609637183

(+) 

Expertise immobilière contentieuse, formation en droit du contentieux et à l'expertise judiciaire.

    Teisiškai atsakingas asmuo

Jean Bernard SART

Directeur

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Jean Bernard SART

directeur

    Tikslai ir uždaviniai

Résoudre les problèmes juridiques consécutifs aux litiges immobiliers.
Dispense de formation juridique dans le domaine du contentieux immobilier et à l'expertise judiciaire.

Europos

    Veikla

aucune

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

4

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • Energetika
  • Įmonės
  • Konkurencija
  • Teisingumo ir pagrindinių teisių

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 50 000  € ir < 100 000  €

  • PARTICULIERS
  • dupont

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.