Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

JBS CONSULTANT

Tunnusnumber registris: 88687148376-94
Registreerimise kuupäev: 18.03.12 21:51:38

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 12.03.14 19:42:39
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12.03.14 19:42:39


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: JBS CONSULTANT
Akronüüm:
Õiguslik vorm: EURL
Veebisait:

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jean Bernard SART
Ametikoht: Directeur

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jean Bernard SART
Ametikoht: directeur

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 75 Hôpital Militaire 
59000 lille
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+00213) 0609637183
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Expertise immobilière contentieuse, formation en droit du contentieux et à l'expertise judiciaire.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Résoudre les problèmes juridiques consécutifs aux litiges immobiliers.
Dispense de formation juridique dans le domaine du contentieux immobilier et à l'expertise judiciaire.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


aucune

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 50000  € ja < 100000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • PARTICULIERS
 • dupont

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.