Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

JBS CONSULTANT

Tunnusnumber registris: 88687148376-94
Registreerimise kuupäev: 18/03/2012 21:51:38

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 12/03/2014 19:42:39
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12/03/2014 19:42:39

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

JBS CONSULTANT

EURL

    Jagu registris

I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

Hôpital Militaire, 75
59000 lille
PRANTSUSMAA

(+00213) 0609637183

(+) 

Expertise immobilière contentieuse, formation en droit du contentieux et à l'expertise judiciaire.

    Juriidiliselt vastutav isik

Jean Bernard SART

Directeur

    ELi asjade eest vastutav isik

Jean Bernard SART

directeur

    Eesmärgid ja ülesanded

Résoudre les problèmes juridiques consécutifs aux litiges immobiliers.
Dispense de formation juridique dans le domaine du contentieux immobilier et à l'expertise judiciaire.

üleeuroopalised

    Tegevused

aucune

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

4

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Ettevõtlus
  • Keskkond
  • Konkurents
  • Majandus- ja rahaküsimused
  • Õigusküsimuste ja põhiõigused

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 50 000  € ja < 100 000  €

  • PARTICULIERS
  • dupont

0 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.