Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

BUKO Pharma-Kamapgne

Identifikačné číslo v Registri: 88556632719-16
Dátum registrácie: 07/12/2009 12:11:25

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 10/12/2014 14:33:32
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17/11/2014 09:53:47

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

BUKO Pharma-Kamapgne

BUKO

gemeinnütziger Verein

    Oddiel registrácie

III – Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

August-Bebel-Str. 62
P. O. BOX: 33602
33602 Bielefeld
NEMECKO

(+49) 52160550

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Hedwig Diekwisch

Geschäftsführerin

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Hedwig Diekwisch

Geschäftsführerin

    Ciele a poslanie

- Unabhängige VerbraucherInnenwerbung
- Menschenrecht auf Gesundheit
- Rationaler Arzneimittelgebrauch
- Zugang zu unentbehrlichen Medikamenten

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Činnosti

Zugang zu ART, TB-Medikamenten
Forschung und Entwicklung
VerbraucherInnenschutz
Rationale Arzneimittelprolitik
Werbeverbot für rezeptpflichtige Medikamente

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Obchod
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

30

 • HOLANDSKO
 • NEMECKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • BRAZÍLIA
 • INDIA
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • UGANDA

HAI
BUKO
ISDB
Aktionsbündnis gegen Aids
PHM

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

292 442 €

131 950 €

 €

 €

73 950 €

58 000 €

160 492 €

141 492 €

19 000 €

< 50 000  €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.