Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

BUKO Pharma-Kamapgne

Numer identyfikacyjny w rejestrze 88556632719-16
Data rejestracji: 09-12-07 12:11:25

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-11-29 10:40:08
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-11-29 10:40:08


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: BUKO Pharma-Kamapgne
Nazwa skrócona: BUKO
Status prawny: gemeinnütziger Verein
Strona internetowa: http://www.bukopharma.de

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pani  Hedwig Diekwisch
Pełniona funkcja: Geschäftsführerin

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Hedwig Diekwisch
Pełniona funkcja: Geschäftsführerin

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: August-Bebel-Str. 62  62
Skr. poczt.: 33602
33602 Bielefeld
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 52160550
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: - Unabhängige VerbraucherInnenwerbung
- Menschenrecht auf Gesundheit
- Rationaler Arzneimittelgebrauch
- Zugang zu unentbehrlichen Medikamenten
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Zugang zu ART, TB-Medikamenten
Forschung und Entwicklung
VerbraucherInnenschutz
Rationale Arzneimittelprolitik
Werbeverbot für rezeptpflichtige Medikamente

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • handel
 • konsumenci
 • pomoc humanitarna
 • rozwój
 • sieci transeuropejskie
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 30
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • NIEMCY
 • WIELKA BRYTANIA

 • BRAZYLIA
 • INDIE
 • REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
 • UGANDA
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
HAI
BUKO
ISDB
Aktionsbündnis gegen Aids
PHM

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Budżet ogólny: 250 000
w tym środki publiczne: 120 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych: 50 000
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 70 000
z innych źródeł: 130 000
- darowizny: 80 000
- składki członkowskie: 50 000
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.