Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

BUKO Pharma-Kamapgne

Tunnusnumber registris: 88556632719-16
Registreerimise kuupäev: 07/12/2009 12:11:25

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 10/12/2014 14:33:32
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17/11/2014 09:53:47

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

BUKO Pharma-Kamapgne

BUKO

gemeinnütziger Verein

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

August-Bebel-Str. 62
Postkast: 33602
33602 Bielefeld
SAKSAMAA

(+49) 52160550

(+) 

    Juriidiliselt vastutav isik

Hedwig Diekwisch

Geschäftsführerin

    ELi asjade eest vastutav isik

Hedwig Diekwisch

Geschäftsführerin

    Eesmärgid ja ülesanded

- Unabhängige VerbraucherInnenwerbung
- Menschenrecht auf Gesundheit
- Rationaler Arzneimittelgebrauch
- Zugang zu unentbehrlichen Medikamenten

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Tegevused

Zugang zu ART, TB-Medikamenten
Forschung und Entwicklung
VerbraucherInnenschutz
Rationale Arzneimittelprolitik
Werbeverbot für rezeptpflichtige Medikamente

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Kaubandus
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Rahvatervis
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

30

 • MADALMAAD
 • SAKSAMAA
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • BRASIILIA
 • INDIA
 • LÕUNA-AAFRIKA
 • UGANDA

HAI
BUKO
ISDB
Aktionsbündnis gegen Aids
PHM

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

292 442 €

131 950 €

 €

 €

73 950 €

58 000 €

160 492 €

141 492 €

19 000 €

< 50 000  €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.