Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

BUKO Pharma-Kamapgne

Tunnusnumber registris: 88556632719-16
Registreerimise kuupäev: 7.12.09 12:11:25

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 10.12.14 14:33:32
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17.11.14 9:53:47


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: BUKO Pharma-Kamapgne
Akronüüm: BUKO
Õiguslik vorm: gemeinnütziger Verein
Veebisait: http://www.bukopharma.de

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Hedwig Diekwisch
Ametikoht: Geschäftsführerin

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Hedwig Diekwisch
Ametikoht: Geschäftsführerin

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 62 August-Bebel-Str. 62 
Postkast: 33602
33602 Bielefeld
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 52160550
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: - Unabhängige VerbraucherInnenwerbung
- Menschenrecht auf Gesundheit
- Rationaler Arzneimittelgebrauch
- Zugang zu unentbehrlichen Medikamenten
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Zugang zu ART, TB-Medikamenten
Forschung und Entwicklung
VerbraucherInnenschutz
Rationale Arzneimittelprolitik
Werbeverbot für rezeptpflichtige Medikamente

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Kaubandus
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Rahvatervis
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 30
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • MADALMAAD
 • SAKSAMAA
 • ÜHENDKUNINGRIIK

 • BRASIILIA
 • INDIA
 • LÕUNA-AAFRIKA
 • UGANDA
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
HAI
BUKO
ISDB
Aktionsbündnis gegen Aids
PHM

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 292 442
millest avalik rahastamine: 131 950
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 73 950
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 58 000
millest muud rahastusallikad: 160 492
- annetused: 141 492
- liikmemaksud: 19 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.